Dewislen
English
Cysylltu

Beirdd Plant y gorffennol

Anni Llŷn
(2015-17)
Mwy
Aneirin Karadog
(2013-15)
Mwy
Eurig Salisbury
(2011-13)
Mwy
Dewi Pws
(2010-11)
Mwy
Twm Morys
(2009-10)
Mwy
Ifor ap Glyn
(2008-09)
Mwy
Caryl Parry Jones
(2007-08)
Mwy
Gwyneth Glyn
(2006-07)
Mwy
Mererid Hopwood
(2005-06)
Mwy
Tudur Dylan Jones
(2004-05)
Mwy
Ceri Wyn Jones
(2003-04)
Mwy
Menna Elfyn
(2002-03)
Mwy
Mei Mac
(2001-02)
Mwy
Myrddin ap Dafydd
(2000-01)
Mwy
Anni Llŷn
(2015-17)

Mae Anni yn wyneb cyfarwydd iawn i blant Cymru. Mae’n gyflwynwraig, yn awdur ac yn fardd. Ymwelodd Anni â phob sir yng Nghymru, 83 ysgol, a 10 castell yn ystod ei chyfnod fel Bardd Plant Cymru gan ddiddanu, ysbrydoli ac ymgysylltu â dros 6000 o blant. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau Roald Dahl 100 Cymru, creu a pherfformio sioe yng Ngŵyl Hanes Cymru i Blant, dathliadau pen-blwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd i enwi dim ond rhai.

Cau
Aneirin Karadog
(2013-15)

Bu Aneirin yn rapiwr yn y grwpiau hip-hop Genod Droog ac Y Diwygiad. Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau yn 2016 a Chadair Eisteddfod yr Urdd yn 2005. Enillodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, O Annwn i Geltia (Cyhoeddiadau Barddas, 2012), wobr categori barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2013, a’i ail gyfrol, Bylchau (Cyhoeddiadau Barddas, 2016), wobr categori barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2017. Fe lansiodd gyfrif twitter poblogaidd Bardd Plant Cymru ac fe gynhaliodd brosiectau llwyddiannus fel Y Gerdd Fawr, yn ogystal â chydweithio â miloedd o blant yn ystod ei gyfnod yn y rôl. Pan nad yw’n ymhél â’r cynganeddion mae wrth ei fodd gyda zombis, fampirod a Doctor Who. Bydd ei gyfrol newydd, Llafargan, yn y siopau o haf 2019.

Cau
Eurig Salisbury
(2011-13)

Eurig oedd y bardd cyntaf i ymgymryd â’r rôl am ddwy flynedd yn hytrach nag un. Mae’n byw yn Aberystwyth, ac mae wedi cyhoeddi llyfr o farddoniaeth i blant o’r enw Sgrwtsh (Gwasg Gomer, 2011). Yn 2012, fe ysgrifennodd Eurig sioe farddonol o’r enw Bx3 gyda dau fardd ifanc arall, Catrin Dafydd ac Aneirin Karadog. Yn 2012 hefyd fe lwyddodd Eurig gyda thri chyfaill arall sy’n barddoni i gwblhau’r her o ysgrifennu 100 o gerddi mewn 24 awr! Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Ddinbych 2006, a'r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016 gyda'i gyfrol Cai (Gwasg Gomer, 2016). Mae bellach yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth ac, yn ei amser sbâr, yn cydgyflwyno ac yn golygu podlediad Clera gyda'i olynydd yn swydd y Bardd Plant, Aneirin Karadog. Mae'r holl fanylion, ynghyd â cherddi a llawer mwy, ar ei wefan: www.eurig.cymru.

Cau
Dewi Pws
(2010-11)
Cau
Twm Morys
(2009-10)
Cau
Ifor ap Glyn
(2008-09)
Cau
Caryl Parry Jones
(2007-08)
Cau
Gwyneth Glyn
(2006-07)
Cau
Mererid Hopwood
(2005-06)
Cau
Tudur Dylan Jones
(2004-05)
Cau
Ceri Wyn Jones
(2003-04)
Cau
Menna Elfyn
(2002-03)
Cau
Mei Mac
(2001-02)
Cau
Myrddin ap Dafydd
(2000-01)
Cau