Dewislen
English

Mae Bardd Plant Cymru wrth ei bodd yn ymweld ag ysgolion ar draws Cymru i gynnal gweithdai barddoniaeth i blant a phobl ifanc. 

Nid ydym yn derbyn rhagor o geisiadau ar hyn o bryd – cadwch lygad yma am ddiweddariad.

Am ragor o wybodaeth am yr hyn allwn gynnig i blant a phobl ifanc ewch i’r dudalen Beth all Llenyddiaeth Cymru ei wneud i chi.

Gellir gwahodd bardd neu awdur i’ch ysgol drwy ddefnyddio Rhestr Awduron Cymru a gwneud cais am y grant Ysbrydoli Cymunedau.

Cysylltwch â barddplant@llenyddiaethcymru.org os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau.

Nôl i Bardd Plant Cymru