Dewislen
English
Cysylltu

 

Mae’r Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol genedlaethol newydd sydd â’r nod o ymgysylltu â ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth, ac i hyrwyddo hawl plant i fynegi eu hunain.

Ar 18 Medi 2019, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai’r awdur plant poblogaidd o Sir Benfro, Eloise Williams, yw’r Children’s Laureate Wales cyntaf erioed. Cyhoeddwyd y newyddion o flaen 150 o ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî yng Nghasnewydd, lle mae Eloise yn Lysgennad Darllen.

Mae’r Children’s Laureate Wales yn gweithio ochr yn ochr â’r cynllun Cymraeg Bardd Plant Cymru, gan weithio’n bennaf gyda phlant rhwng 5-13 oed. Penodwyd Eloise yn dilyn galwad gyhoeddus i awduron fynegi eu diddordeb yn y rôl.

Mae’r Children’s Laureate Wales yn swydd dwy flynedd i awdur sy’n byw yng Nghymru ac yn gweithio yn y Saesneg. Bydd Eloise Williams yn y rôl tan haf 2021.

 

Mae’r Children’s Laureate Wales yn:

  • ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru (5-13 oed yn bennaf) drwy lenyddiaeth ac annog darllen ac ysgrifennu er pleser;
  • annog creadigrwydd, sgiliau cyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru yn ogystal â datblygu medrau llythrennedd a chyfathrebu;
  • lysgennad cadarnhaol i blant, ac yn hyrwyddo eu hawliau a’u diddordebau;
  • codi proffil llenyddiaeth plant yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol;
  • cefnogi datblygiad y genhedlaeth nesaf o ysgrifenwyr ifanc;
  • gwneud mwy i feithrin amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn y celfyddydau drwy ddarparu cefnogaeth ychwanegol i gleientiaid sydd yn unigolion: o gefndiroedd du, Asiaidd neu leiafrif ethnig (BAME), o gefndiroedd incwm isel, ac/neu sydd ag anableddau neu salwch (corfforol neu feddyliol).

 

Dilynwch Children’s Laureate Wales ar Twitter.

 

Nôl i Ein Prosiectau