Dewislen
English
Cysylltu

 

Mae’r Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol genedlaethol sydd â’r nod o ymgysylltu â ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth, ac i hyrwyddo hawl plant i fynegi eu hunain.

Ar 18 Medi 2019, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai’r awdur plant poblogaidd o Sir Benfro, Eloise Williams, yw’r Children’s Laureate Wales cyntaf erioed. Cyhoeddwyd y newyddion o flaen 150 o ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî yng Nghasnewydd, lle mae Eloise yn Lysgennad Darllen.

Mae’r Children’s Laureate Wales yn gweithio ochr yn ochr â’r cynllun Cymraeg Bardd Plant Cymru. Penodwyd Eloise yn dilyn galwad gyhoeddus i awduron fynegi eu diddordeb yn y rôl.

Mae’r Children’s Laureate Wales yn swydd dwy flynedd i awdur sy’n byw yng Nghymru ac yn gweithio yn y Saesneg. Bydd Eloise Williams yn y rôl tan haf 2021.

Gallwch wneud cais am ymweliad wrth Children’s Laureate Wales isod. Am bob ymholiad arall, gan gynnwys syniadau prosiectau neu gydweithio, cysylltwch drwy e-bostio childrenslaureate@literaturewales.org neu ffonio 029 2047 2266.

 

Dilynwch Children’s Laureate Wales ar Twitter.