Dewislen
English

Mae’r Children’s Laureate Wales yn ymweld â nifer o ysgolion, clybiau, llyfrgelloedd, gwyliau a digwyddiadau ledled Cymru. Mae gweithdai digidol gyda Connor ar gael hefyd, ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a 3.

Am ragor o wybodaeth am weithdai wyneb yn wyneb neu weithdai digidol, yn ogystal â’n canllawiau ffioedd a gwybodaeth am ffynonellau ariannol i gefnogi’r ymweliad, ewch draw i’n adran Cwestiynau Cyffredin.

Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn gwahodd y Children’s Laureate Wales i’ch ysgol. Dylai’r ffurflen gymryd tua 10 munud i’w chwblhau.

 

Nôl i Children’s Laureate Wales