Dewislen
English
Cysylltu
Mae Cynllun Nawdd Llên er Lles yn cynnig cymorth ariannol a hyfforddiant i awduron ac artistiaid i ddyfeisio a chyflawni cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol gwreiddiol yn y gymuned. Dylai pob prosiect gael ei ddyfeisio gan awdur/artist gyda grŵp arbennig mewn golwg. Mae’r cynllun yn rhan o fenter llenyddiaeth yn y gymuned Llenyddiaeth Cymru, Llên Pawb.

Cyfranogiad mewn llenyddiaeth yw un o’n prif flaenoriethau. Amcan Cynllun Nawdd Llên er Lles yw ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau llenyddol. I ddarllen rhagor am y cynlluniau a gefnogwyd drwy’r cynllun hwn yn 2018, cliciwch yma.

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am y weithgaredd a gaiff ei gyflawni yn 2019-2020 ym mis Tachwedd 2019.

 

Nôl i Ein Prosiectau