Dewislen
English
Cysylltu

Yr Awduron

Mae Llenyddiaeth Cymru yn hynod falch o lansio ein grŵp cyntaf o awduron ar gyfer rhaglen Cynrychioli Cymru: Datblygu Awduron o Liw.

A hwythau rhwng 21 a 61 oed, mae’r grŵp o awduron yn pontio cenedlaethau, ac oll ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Maent yn arbenigo mewn amrywiaeth o genres a ffurfiau creadigol, o berfformiadau barddonol, i nofelau ffuglen wyddonol, i ddeunydd ffeithiol greadigol, mae’r grŵp yn cynnwys cyfoeth o brofiadau, dylanwadau, ac arddulliau. Bydd yr awduron yn defnyddio’r flwyddyn i geisio cyflawni tair uchelgais sy’n unigryw iddyn nhw. Mae rhai yn gobeithio cwblhau a chyhoeddi gweithiau sydd ar y gweill, mae rhai yn dymuno gwella’u dealltwriaeth o’r diwydiannau llenyddol a chyhoeddi, tra bo eraill yn gobeithio y bydd y rhaglen yn magu eu hyder er mwyn iddyn nhw allu gweld eu hunain fel awduron proffesiynol.