Dewislen
English
Cysylltu
Dydd Iau 4 Hydref 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd Her 100 Cerdd yn dychwelyd unwaith eto eleni, a hynny am y chweched flynedd yn olynol. Ar ddydd Iau 4 Hydref, sef Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, byddwn yn herio pedwar bardd i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

Y pedwar prysur fydd Manon Awst, Caryl Bryn, Morgan Owen ac Osian Owen.

Bydd gofyn i bob un o’r beirdd ysgrifennu o leiaf un gerdd bob awr i gyflawni’r Her 100 Cerdd mewn da bryd. Mae timoedd y gorffennol wedi cyrraedd y nod gydag eiliadau’n unig yn weddill. Tybed a fydd criw 2018 yn llwyddo i ddilyn eu hesiampl a gorffen cyn i’r cloc daro deuddeg?

Bydd y tîm yn cychwyn arni am hanner dydd ar ddydd Iau 4 Hydref, sef Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, dathliad blynyddol o farddoniaeth a phopeth barddonol, ac yn rhoi’r atalnod llawn ar y gerdd olaf cyn hanner dydd ar ddydd Gwener 5 Hydref. Bydd y cerddi oll yn cael eu cyhoeddi ar-lein ar www.llenyddiaethcymru.org yn syth wedi eu cwblhau.

Unwaith eto eleni, caiff y cyhoedd eu gwahodd i ymuno yn yr Her drwy awgrymu testunau a gyrru geiriau o anogaeth dros y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y pedair awr ar hugain.

 

Cerddi 2018:

 

#1 Cymru Fyw

#2 I Rhys Dafis

#3 Y Ffin

#4 Gwen y Labradoodle

#5 PEN Cymru

#6 Deintydd

#7 Cerdd i Ysbrydoli Dysgwyr

#8 Mîn Awel

#9 Gardd Eden

#10 Symud

#11 Dyddiadur

#12 I Aron a Jess ar eu Penblwydd Priodas

#13 Cylchgrawn Planet

#14 Cerdd i Ysbrydoli Genethod Bach Cymru

#15 I’r rhai fu’n blino

#16 Menter y Plu

#17 I Genod 10B

#18 Calan Gaeaf

#19 Chwarel

#20 Twitter

#21 Cawod

#22 Dinorwig

#23 Nadolig

#24 Cerdd am un o genod Y Festri

#25 I Mam

#26 Catalwnia

#27 Noson Allan

#28 Twthill

#29 Snowy

#30 Galar

#31 Heno

#32 Amlwch

#33 Côr Dre

#34 Netflix

#35 Bro Morgannwg

#36 Hydref

#37 Sothach

#38 Lagyr

#39 Cerrig yr Orsedd

#40 Cysgod

#41 I Wirfoddolwyr Cymru

#42 Y Dyn sy’n Dawnsio

#43 Magu Plant

#44 Hiraeth mewn Gwlad Bell

#45 Caradog Prichard

#46 I Longyfarch Adam Price

#47 Balaena Mysticetus

#48 Trobwynt

#49 Ar wal yr Anglesey

#50 Tŷ Piws

#51 Berlin

#52 Cynganeddu

#53 I Theatr Fach Llangefni

#54 Aros

#55 Deffro

#56 Penseiri

#57 Am dro yn y glaw

#58 Llonyddwch y nos

#59 Mas ar y Maes

#60 Nofio

#61 Gwylnos

#62 Strancio

#63 Het

#64 Y Newydd-anedig

#65 #RhedegAllanOAmser

#66 Dementia

#67 Cerdd o fawl i Rhys Meirion

#68 Hunllef chwarel

#69 27.10.14

#70 Brexit

#71 Esgidiau

#72 I Elinor yn 18

#73 Afallon

#74 Pentwr

#75 05.44

#76 Castell Dolbadarn

#77 Borewylio

#78 Molawd i Goffi

#79 Bore Gwener

#80 Bore Hydrefol Oer

#81 Daw’r bore i Lanberis

#82 Mae’n fore

#83 Ynys Môn

#84 I Lleucu

#85 Wali

#86 Eira yn Bwcarést

#87 I Naomi John

#88 I Cybi Morgan

#89 Post Cyntaf

#90 Tafodieithoedd

#91 Barcelona

#92 Gŵyl Rhif 6

#93 Beiro Bic

#94 Oriel Gelf

#95 Cadeiriau

#96 I Undeb Myfyrwyr Bangor

#97 Dyfod Dau

#98 Lucozade

#99 I UMCB

#100 Terfyn

Nôl i Ein Prosiectau