Dewislen
English
Cysylltu

Gwobr Ffuglen

Gwales
, Catrin Dafydd 
(Y Lolfa)

Mae Brynach Yang am orffen popeth. Ac mae’n mynd i’w wneud e. Heno. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn? Mae ymgyrch Gwales ar fin dechrau ar siwrne gythryblus… a Brynach sy’n arwain y chwyldro…

Mae CATRIN DAFYDD yn enw cyfarwydd: yn awdur, bardd a pherfformwraig ac mae’n weithredol yn wleidyddol.

Mae wedi cyhoeddi dwy nofel yn Saesneg hefyd. Cyrhaeddodd ei nofel Saesneg gyntaf, Random Deaths and Custard, restr fer gwobr Spread the Word: Books to Talk About yn 2009 gan dîm World Book Day. Derbyniodd ei hail nofel Saesneg, Random Births and Lovehearts, ganmoliaeth fawr.

Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf i oedolion, Pili Pala, restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2006 ac mae’n llais ac yn wyneb cyfarwydd ar radio a theledu.

Fabula, 
Llŷr Gwyn Lewis 
(Y Lolfa)

Yn y bwlch rhwng hanes, stori a diddymdra, mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan i Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth, Caerdydd a Bro Morgannwg mewn wyth stori fer. Cânt eu galw’n nes at ddiddymdra wrth hofran yn y trwch adain gwybedyn sydd rhwng hanes a stori. Ym myd y fabula, gall ffuglen droi’n wirionedd, a ffaith yn freuddwyd.

fabula:

1. math o stori sydd yn perthyn i dir dychymyg, ac yn cyferbynnu â hanes neu naratif sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn.

2. faula zollikoferi, dosbarthiad Freyer (1836): gwyfyn sy’n perthyn i urdd y Lepidoptera a theulu’r Noctuidae: yn Gymraeg, y Gwladwr Bwaog.

3. deunydd crai stori, yn hytrach na’r plot, neu’r sjuzet trefnus, gorffenedig.

Daw LLŶR GWYN LEWIS o Gaernarfon yn wreiddiol a bellach mae’n byw yng Nghaerdydd. Enillodd ei gyfrol Rhyw Flodau Rhyfel gategori ffeithiol greadigol Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.

Hen Bethau Anghofiedig, Mihangel Morgan (Y Lolfa)

“Llefain. Ac nid llefain torcalonnus. Crio isel poenus, gofidus. Crio rhywun mewn perygl… Roeddwn i wedi cael fy nychryn o’r blaen ond y tro hwn aeth y swn drwy fy ngwaed.”

Un noson hir o aeaf, mae dau hen ffrind yn cwrdd ar daith drên.

Mae gan Merfyn stori iasoer i’w rhannu, un sy’n dechrau gydag etifeddu clamp o dy ar ôl ei fodryb, yr awdures enwog Mona Moffat. Mae ef a’i bartner, Harry, yn breuddwydio am adnewyddu’r hen le ac ymddeol a fywyd gwyllt dinas Llundain… ond wrth i Merfyn godi’r clawr ar orffennol ei deulu mae gwirioneddau erchyll yn bygwth eu rhewi hyd at fêr eu hesgyrn.

Stori ysbryd iasoer gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru.

Bellach yn byw yn Aberdâr, mae MIHANGEL MORGAN yn un o awduron mwyaf toreithiog, gwreiddiol a phoblogaidd Cymru. Cafodd ei hyfforddi fel ceinlythrennydd a bu’n dysgu hyn i fyfyrwyr am flynyddoedd cyn graddio. Bu’n ddarlithydd yn Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth am flynyddoedd cyn ymddeol. Mae wedi cyhoeddi nofelau, cyfrolau o straeon byrion a chyfrolau o gerddi. Enillodd Y Fedal Ryddiaith yn 1993 gyda’i nofel Dirgel Ddyn. Cafodd ei lyfr Digon o Fwydod ei enwi ar restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2006. Cyrhaeddodd ei nofel, Pantglas restr fer Llyfr y Flwyddyn 2012.

Nôl i Gwobr Llyfr y Flwyddyn