Dewislen
English
Cysylltu

Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019

Cathryn Charnell-White
Mwy
Dylan Ebenezer
Mwy
Idris Reynolds
Mwy
Beirniaid Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn
Bywgraffiadau
Mwy
Cathryn Charnell-White

Cathryn Charnell-White yw Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar hunaniaeth Gymreig, merched a barddoniaeth, a llenyddiaeth y tywydd yng Nghymru’r Cyfnod Modern Cynnar. Mae Cathryn hefyd yn gyd-olygydd Clasuron Cymraeg Honno.

Cau
Dylan Ebenezer

Mae Dylan Ebenezer yn ddarlledwr profiadol ac yn wyneb adnabyddus ar sgrîn ers 20 mlynedd. Dylan yw cyflwynydd y rhaglen bêl droed S4C, Sgorio. Enillodd nifer o gystadlaethau rhyddiaith a barddoniaeth yr Urdd pan yn ifanc, ac mae Y Lolfa wedi cyhoeddi nifer o’i gyfrolau am hynt a helynt tîm pêl droed Cymru yn ddiweddar.

Cau
Idris Reynolds

Llyfrgellydd wedi ymddeol yw Idris Reynolds sy’n byw ym Mrynhoffnant yng ngodre Ceredigion. Ers dechrau cyfansoddi mae wedi ennill gwobrau amrywiol mewn Eisteddfodau lleol a chenedlaethol. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dyffryn Conwy yn 1989 ac Aberystwyth yn 1992. Ymysg ei gyhoeddiadau mae dau gasgliad o gerddi a dau fywgraffiad. Enillodd ei gofiant i Dic Jones, Darn o Haul Draw yn Rhywle: Cofio Dic (Gwasg Gomer) wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2017.

Cau
Beirniaid Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn
Bywgraffiadau

Mae Sandeep Parmar yn Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae ganddi PhD o Goleg Prifysgol Llundain ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol East Anglia.
Mae rhan helaeth o’i hymchwil yn ffocysu ar ysgrifennu modern gan ferched, a’r berthynas rhwng barddoniaeth gyfoes a hil. Ymysg ei chyfraniadau a chyhoeddiadau y mae Reading Mina Loy’s Autobiographies: Myth of the Modern Woman , The Collected Poems of Nancy Cunard (Gwasg Carcanet) a dwy gyfrol o farddoniaeth, The Marble Orchard ac Eidolon (Shearsman Books), enillydd Gwobr Ledbury Forte am yr Ail Gasgliad Gorau.
Mae Sandeep yn ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau blaenllaw yn cynnwys y Guardian, The Los Angeles Review of Books, The Financial Times a’rTimes Literary Supplement . Mae hi'n rhan o brosiect arloesol BBC New Generation Thinker ag yn Gyd-gynhyrchydd Canolfan Ysgrifennu Newydd a Rhyngwladol Lerpwl. Yn 2017, sefydlodd Gynllun Ledbury ar gyfer Beirniadu Barddoniaeth Egin ac adolygwyr BAME yn ogystal â phrosiect Dinasyddion ym Mhobman sy'n canolbwyntio ar ehangu syniadau ar berthyn a dinasyddiaeth.

Magwyd Russell Celyn Jones yn Abertawe ac mae'n awdur, yn ddarlithydd ac yn feirniad llenyddol. Sefydlodd Raglen MA Ysgrifennu Creadigol Coleg Birkbeck, Prifysgol Llundain ac fe’r oedd yn Gyfarwyddwr i’r rhaglen am gyfnod o ddeuddeg mlynedd. Ymysg ei gyhoeddiadau niferus mae The Ninth Wave, Surface Tension a The Eros Hunter. Enillodd ei nofel gyntaf, Soldiers and Innocents, Wobr David Hingham a Gwobr Ffuglen Cyngor Celfyddydau Cymru (Gwobr Llyfr y Flwyddyn bellach). Enillodd ei nofel,Ten Seconds from the Sun, Wobr Weishanhu (Tsieina) am y gyfrol tramor orau mewn cyfieithiad ac fe dderbyniodd Wobr Cymdeithas Llenyddiaeth Frenhinol yn 1996. Mae Russell yn feirniad profiadol ac wedi bod ar baneli beirniadu yn cynnwys gwobr ManBooker, Gwobr Ondaatji a Gwobr John Llewellyn Rhys, roedd hefyd yn adolygydd ar gyfer The Times am bymtheg mlynedd.

Louise Holmwood Marshall yw Pennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth, sef Adran Saesneg hynaf Cymru. Mae Louise yn ysgolhaig llenyddol sy'n gweithio ar adferiad, drama o'r ddeunawfed ganrif a'r berthynas rhwng theatr a chynrychioliadau o hunaniaeth genedlaethol. Mae ei chyhoeddiadau yn canolbwyntio ar destunau dramatig a berfformir ar lwyfannau cyhoeddus yn y 1700au, a sut mae’r testunau yma’n cynrychioli Cymru a Chymreictod. Ar hyn o bryd mae Louise yn gweithio ar brosiect sy'n archwilio cymunedau menywod yng nghyd-destun perfformiad. Fel Pennaeth Adran, mae Louise wedi cael y pleser o weld llu o awduron newydd yn datblygu drwy gydol eu cyfnod yn Aberystwyth ac mae'n falch iawn o’r cyfle i fod ar banel beirniadu Gwobr Llyfr y Flwyddyn eleni, ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r dathliad yma o ddiwylliant llenyddol Cymru.

Cau