Dewislen
English
Cysylltu

Noddwyr Llyfr y Flwyddyn

Mae’n bleser mawr gennym weithio mewn partneriaeth â’n cydweithwyr mewn nifer o sefydliadau ar draws y sector ar gyfer Llyfr y Flwyddyn. Mae’r partneriaethau hyn yn sicrhau bod yr uchafbwynt llenyddol hwn yn cael yr effaith gryfaf posib, a gellir dod o hyd i’w manylion yma:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Craidd
Mwy
Welsh Governement
Cyllid Craidd
Mwy
Prifysgol Aberystwyth
Noddwr
Mwy
Wales Arts Review
Partner
Mwy
Golwg360
Partner
Mwy
Cyngor Llyfrau Cymru
Partner
Mwy
Cwmni Da
Partner
Mwy
S4C
Partner
Mwy
Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth
Gwesteiwr
Mwy
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Craidd

Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) sy’n darparu cyllid craidd Llenyddiaeth Cymru ac mae CCC yn credu bod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl. Maent yn troi’r genhadaeth hon yn weithred trwy ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru. Llywodraeth Cymru yw prif noddwr CCC ac maent hefyd yn dosbarthu cyllid o'r Loteri Genedlaethol a chodi arian ychwanegol lle gallant o amryw ffynhonnell sector cyhoeddus a phreifat.

Gwefan: http://www.celf.cymru/

Cau
Welsh Governement
Cyllid Craidd

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru. Llywodraeth Cymru yw prif noddwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwefan: https://gov.wales/?lang=en

Cau
Prifysgol Aberystwyth
Noddwr

Mae Prifysgol Aberystwyth ar frig Tabl Ansawdd y Dysgu The Times a’r Sunday Times Good University Guide 2019, pum safle’n uwch na 2018.

Gwefan: https://www.aber.ac.uk/cy/

Cau
Wales Arts Review
Partner

Mae Wales Arts Review yn garedig iawn yn cynnal y People’s Choice Award. Mae Wales Arts Review yn gartref i ysgrifennu beirniadol a sylw celfyddydol - lle y gall beirniaid celfyddydol brwdfrydig a gwybodus, o Gymru a thu hwnt, fynegi eu hunain.

Gwefan: http://www.walesartsreview.org/

Cau
Golwg360
Partner

Mae Golwg360 yn garedig iawn yn cynnal pleidlais Gwobr Barn y Bobl. Lansiwyd Golwg360 yn 2009 fel gwefan sy'n cynnig newyddion Cymraeg a rhyngwladol yn yr iaith Gymraeg. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru.

Gwefan: https://golwg360.cymru/

Cau
Cyngor Llyfrau Cymru
Partner

Mae’r Cyngor Llyfrau’n gorff cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n ganolbwynt i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae’n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda golwg ar wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

For more information, please visit the website: http://www.cllc.org.uk/

Cau
Cwmni Da
Partner

Ers iddo gael ei sefydlu yn 1997, mae Cwmni Da wedi datblygu yn un o brif gwmnïau cynhyrchu Cymru. Mae cynnyrch cenedlaethol a rhyngwladol y cwmni yn cynnwys rhaglenni ffeithiol, plant, comedi, adloniant, drama, digwyddiadau a chwaraeon. Mae Cwmni Da wedi cynhyrchu fideos o ddarlleniadau o’r llyfrau sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn, a byddant yn cynhyrchu rhaglen ynglŷn â’r digwyddiad ar gyfer S4C, a ddarlledir ar y 26ain o Fehefin.

Gwefan: http://www.cwmnida.cymru/

Cau
S4C
Partner

Mae S4C yn adlewyrchu amrywiaeth o fewn cymdeithas yng Nghymru ac o fewn y gynulleidfa Gymraeg. Nod S4C yw i fod ar gael i bawb yng Nghymru, ar gyfer Cymry alltud ledled y DU, a lle'n bosibl ar sail fyd eang

Gwefan: https://http://www.s4c.cymru

Cau
Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth
Gwesteiwr

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau.

Gwefan: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/

Cau