Dewislen
English
Cysylltu
Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Mae’r Bardd Cenedlaethol yn cynrychioli’r ysgrifennu gorau o Gymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, trwy arwain ymgyrchoedd yng Nghymru a pherfformio mewn digwyddiadau a gwyliau i godi proffil llenyddiaeth a llenorion o Gymru.

Sefydlwyd y fenter yn 2005, a’r Bardd Cenedlaethol cyntaf oedd Gwyneth Lewis, a dilynwyd hi ganGwyn Thomas yn 2006. Datblygwyd y swydd ymhellach gan Gillian Clarke a benodwyd yn 2008. Yn ystod ei chyfnod fel Bardd Cenedlaethol mae Gillian Clarke wedi perfformio o flaen degau o filoedd o bobl ledled y byd, yn ogystal ag ennill nifer o gomisiynau a phreswylfeydd nodedig. Y Bardd Cenedlaethol presennol yw Ifor ap Glyn.

Cliciwch yma i ddarllen cerddi comisiwn Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn.

Am Ifor ap Glyn:

Wedi’i eni a’i fagu yn un o Gymry Llundain, mae Ifor ap Glyn yn fardd, cyflwynydd, cyfarwyddwr ac yn gynhyrchydd sydd wedi ennill nifer helaeth o wobrau yn y meysydd amrywiol hyn. Mae’n Brifardd sydd wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith – y tro cyntaf yn 1999 ac yn fwyaf diweddar yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013. Ifor oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2008 – 2009.

Mae Ifor yn byw yng Nghaernarfon ac yn gweithio i Cwmni Da – cwmni cynhyrchu teledu a ffilm annibynnol y bu’n rhan o’i sefydlu. Mae wedi ennill sawl gwobr BAFTA Cymru am ei waith gan gynnwys y cyfresi Lleisiau’r Rhyfel Mawr a Popeth yn Gymraeg.

Mae Ifor wedi camu ar lwyfannau amrywiol ar draws y byd gan berfformio mewn gwyliau megis y Smithsonian Folk Life Festival yn Washington DC.

“Mae Gillian wedi dyrchafu rôl y Bardd Cenedlaethol ers ei phenodiad yn 2008, a hoffwn ddiolch iddi am ei hymdrechion diflino i hyrwyddo barddoniaeth a llenyddiaeth Cymraeg gartref ac ar lwyfan rhyngwladol. Mae hi wedi gwneud gwaith allweddol yn creu cysylltiadau gyda beirdd ledled y byd a chyflwyno eu gwaith i bobl Cymru. Dyma ddau lwybr y byddaf innau yn eu dilyn hefyd. O Boston i Frwsel, o Ddulyn i Washington, nid yw ysgrifennu yn y Gymraeg yn rhwystr wrth gysylltu â chynulleidfaoedd ehangach, ac fel y Bardd Cenedlaethol Cymru nesaf, edrychaf ymlaen at hyrwyddo ffrwyth llafur awduron o Gymru yn y ddwy iaith.”

– Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn

Dywedodd Carol Ann Duffy: “Wedi’r holl waith gwych y mae Gillian Clarke wedi’i gyflawni fel Bardd Cenedlaethol Cymru, mae’n gyffrous gweld y rôl yn cael ei throsglwyddo i fardd a fydd yn sicr o ddathlu’r iaith Gymraeg – un o drysorau pennaf yr ynysoedd hyn.”

Dywedodd Gillian Clarke cyn-Fardd Cenedlaethol Cymru: “Mae Ifor ap Glyn y gyfaill a fydd yn cymryd yr awenau gyda dawn, gan fod yn lais eglur i Gymru ac i farddoniaeth. Mae pob Bardd Cenedlaethol yn ail-ddyfeisio’r rôl, ac rwy’n hyderus y bydd yn siarad dros Gymru a dros farddoniaeth. Mae’n llwyddo i greu dawns gyda’i eiriau ar bapur ac ar lwyfan.”

Nôl i Ein Prosiectau