Dewislen
English

Plethu/Weave

Mae Plethu/Weave yn gywaith traws gelfyddyd ddwyieithog rhwng dau o gwmnïoedd celfyddydau cenedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Prosiect yn ystod y cyfnod clo oedd Plethu/Weave yn wreiddiol, gyda dawnswyr a beirdd yn plethu eu crefftau gwahanol gyda’i gilydd er mwyn creu ffilmiau byrion gwreiddiol. Dyma broses gydweithredol o’r dechrau i’r diwedd, gyda phob ffilm yn adlewyrchu profiadau, ofnau a gobeithion yr artistiaid ac yn cynnig cip olwg unigryw ar Gymru a’r byd yn ystod y cyfnod hwn. Yn dilyn llwyddiant y prosiect, cynhyrchwyd ail a thrydydd cyfres o ffilmiau yn ystod 2021, gyda thri o’r rheiny yn cael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru er mwyn nodi Blwyddyn Cymru yn yr Almaen 2021.

Mae modd gwylio pob un o’r ffilmiau, isod: