Dewislen
English
Cysylltwch

Er mwyn gwylio’r fideo gydag is-deitlau / cyfieithiad, cliciwch y botwm is-deitlau ar y fideo YouTube.

 

Artistiaid

Bardd ac awdur Cymreig-Iracaidd yw Hanan Issa. Hi yw cyd-sylfaenydd cyfres meic agored BAME gyntaf Cymru ‘Where I’m Coming From’. Roedd hi’n un o Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli 2018-2019. Cyhoeddwyd ei phamffled barddoniaeth cyntaf My Body Can House Two Hearts gan BurningEye Books ym mis Hydref 2019. Mae hi wedi cael sylw ar ITV Cymru a BBC Radio Wales ac wedi gweithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Artes Mundi, Prifysgol Warwick, Fringe Abertawe, Gŵyl StAnza, Wales Arts International a Seren Books. Cyhoeddwyd ei gwaith yn Banat Collective, Hedgehog Press, Wales Arts Review, Sukoon mag, 4 Journal, Poetry Wales, Parthian, Y Stamp, cylchgrawn sister-hood a MuslimGirl.com. Cafodd ei monolog buddugol sylw yn Bush Theatre’s Hijabi Monologues.

Cyn hyfforddi yn Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain, cafodd Aisha Naamani magu yn Ne Cymru ac roedd yn aelod cyswllt Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru o 2012-2015. Ers symud i Lundain, bu’n perfformio gweithiau gan Richard Alston, Wayne Parsons (Rafael Bonachela), James Cousins a Hofesh Shechter ymysg eraill. Cafodd peth o’i gwaith coreograffig ei ddangos yn The Place Theatre ac roedd yn ysgolor Cronfa Ysgoloriaeth Peggy Hawkins. Ymunodd â CDCCymru fel prentis dawnsiwr yn haf 2018, gan berfformio gweithiau gan Matteo Marfoglia, Mario Bermudez-Gil a Caroline Finn cyn dod yn ddawnsiwr cwmni’r flwyddyn ganlynol.

 

Y Gerdd

 

Ble Mae Bilaadi?

 

When my Khala speaks, a metallic voice on the phone, 

I want to respond ‘زين الحمد الله’

 

but I have swallowed too many dandelion seeds. 

I cough up a cardamom. 

What’s the word for cardamom in Arabic? 

I can’t remember. 

 

Guilty I reply into a tin can: 

 

‘I’m fine aunty’,

and watch the miles of quivering string disappear into crackling darkness. 

That night I remember: It’s هیل 

The ‘H’ a sweet 

 

exhale. 

 

The string knots inside my chest. 

and it feels dangerous, 

like I’m holding too much: 

 

Like a world pretending to be a city 

 

and so I run. My feet on Cardiff concrete, 

pounding footprints melting myself into the memory of here. 

But the string in my chest never ceases its song: 

about a land abandoned – her beauty braided into my bones. 

‘Ya Bilaadi’ sings the 

 

string. 

 

I always stop 

 

running in the same 

 

place. 

She is 

 

there when I look out to sea. 

Eternal 

 

as the cedar tree, 

She strides 

the horizon

 

towards me. 

 

The string, 

 

rooted in my chest, 

handcuffs around her wrists. 

 

I am sorry to see her bound, 

to see how my longing leaves 

angry memories on her 

 

skin. 

 

But wallahi I hope it never tears

 

//

 

Pan glywaf lais metelaidd Khala yn siarad ar y ffôn,

Rwyf eisiau ateb â  ‘زين الحمد الله’

 

ond rwyf wedi llyncu gormod o hadau dant y llew.

Rwy’n poeri cardamom allan.

Beth yw’r gair Arabeg am gardamom?

Ni allaf gofio.

 

Yn euog, rwy’n ateb i mewn i gan tun:

 

‘Rwy’n iawn fodryb’,

a gwylio’r milltiroedd o linyn crynedig yn diflannu i dywyllwch clindarddol.

Y noson honno rwy’n cofio: هیل ydyw

Yr ‘H’, anadliad

 

melys.

 

Mae’r llinyn yn clymu tu mewn i’m brest.

ac mae’n teimlo’n beryglus,

fel pe bawn yn dal gormod:

 

Fel byd yn honni bod yn ddinas

 

Ac felly rwy’n rhedeg. Fy nhraed ar goncrit Caerdydd, fy olion traed yn cerfio cofnod ohonof.

Ond nid yw’r llinyn yn fy mrest byth yn rhoi’r gorau i’w gân:

am dir wedi’i adael – ei phrydferthwch ym mer fy esgyrn.

‘Ya Bilaadi’ canai’r 

 

llinyn.

 

Rwyf bob amser yn rhoi’r gorau

 

i redeg yn yr un

 

fan.

Mae hi 

 

yno pan edrychaf tua’r môr.

Bythol

 

fel y gedrwydden,

Mae hi’n brasgamu’r

gorwel

 

tuag ataf.

 

Mae’r llinyn,

 

 

wedi gwreiddio yn fy mrest,

yn gefynnu o amgylch ei harddyrnau.

 

Mae’n ddrwg gennyf ei gweld yn gaeth,

gweld sut mae fy hiraeth yn gadael

atgofion blin ar ei

 

chroen.

 

Ond wallahi rwy’n gobeithio na rwygai fyth

Nôl i Plethu/Weave