Dewislen
English
Cysylltwch

Er mwyn gwylio’r fideo gydag is-deitlau / cyfieithiad, cliciwch y botwm is-deitlau ar y fideo YouTube.

 

Artistiaid

Enillodd Mererid Hopwood Gadair, Coron a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu’n fardd Plant Cymru ac enillodd wobr Tir na n-Og am ei nofel i blant, Miss Prydderch a’r Carped Hud (Gwasg Gomer) yn 2018. Enillodd ei chasgliad o gerddi, Nes Draw (Gwasg Gomer, 2015), wobr barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2016. Bu’n cydweithio â cherddorion yn cynnwys Karl Jenkins, Eric Jones, Gareth Glyn, Christopher Tin a Robat Arwyn ac yn cymryd rhan mewn gwyliau llenyddol yn Ewrop, Asia a De America. Mae’n Gymrawd y Gymdeithas Ddysgedig, yn gadeirydd Cymdeithas y Cymod ac yn llywydd anrhydeddus Cymdeithas Waldo Williams. Mae’n Athro yn yr Athrofa, Y Drindod Dewi Sant.

Cafodd Tim Volleman ei eni yn yr Iseldiroedd, lle y dechreuodd ddawnsio yn dair oed. Yn ddeg oed dechreuodd ei  gyn-addysg yn Fontys (Tilburg) a pharhau hyd ei raglen gradd Baglor yn Codarts, Academi Dawns Rotterdam. Fel dawnsiwr proffesiynol, gweithiodd gyda chwmnïau megis Cathy Sharp Dance Ensemble, Internationaal Dans Theater, Nederlands Dans Theater II a de Stilte cyn ymuno â CDCCymru ym mis Rhagfyr 2017. Mae ei yrfa lawrydd yn cynnwys gweithio gyda’r artistiaid annibynnol Jagoda Bobrowska, Heidi Vierthaler a Juanjo Arques.

Y Gerdd

 

Hirddydd

 

Dere’n nes, mae’n stori ni

tu allan

lle mae’r gân yn geni’r

hirddydd; mae dy welydd di’n

rhy gyfyng ac mae’r gofid

anniben yn dy ben fel diwedd byd.

 

Dere, gwêl, y ffin drwy gil y ffenest,

ffin ddi-dor, ffin fforest,

ffin cul, ffin y cwest 

unig, 

gwêl, mae’n ffin anonest.

 

Dawn byw yw gweld nad yw’n bod.

 

Dy ateb? Ehedeg a’i datod

o’r newydd, yr hirddydd hwn,

ac yn ei lle cael llinyn hen berthyn y byd

i’th dynnu’n rhydd, 

o’r newydd, 

a’n hail-uno ni

ym mhatrwm ers talwm – yn deulu –

y patrwm glân sydd â lle i gân ein lliwiau i gyd.

 

Rhith yw’r ffin.

Gwthia’r ffenest.

Cei batrwm cwlwm calon.

 

Gwêl

 yr edefyn golau’n galw:

‘nofia!’,

mor siŵr â llif y dŵr.

 

Dere.

 

//

 

Hirddydd

(The longest day)

 

Come closer, our story lies

outside

where the song is giving birth

to the longest day; your walls

are too confining, and the messy worry

inside your head is like the end of the world.

 

Come, see the boundary

through the just-open window, 

that never-ending boundary, 

boundary of forest,

narrow boundary, 

the boundary of the lonely

searching.

 

See its dishonesty.

 

The gift of life is to know it doesn’t exist.

 

Your answer? Fly. Unpick it

anew, this longest day,

and instead of it, 

find the thread of all belonging 

to pull you free

anew,

to reunite us

in the world-old pattern 

that makes a space for the song 

of all our colours.

 

That spectral boundary!

 

Push the window.

Find the pattern that binds hearts.

 

See,

the thread of light is calling:

‘swim!’,

as sure as the flow of water.

 

Come. 

 

//

Hirddydd

The longest day

 

Dere’n nes, mae’n stori ni

Come closer, our story lies

tu allan

outside

lle mae’r gân yn geni’r

where the song is giving birth

hirddydd; mae dy welydd di’n

to the longest day; your walls

rhy gyfyng ac mae’r gofid

are too confining, and the messy worry

anniben yn dy ben fel diwedd byd.

inside your head is like the end of the world.

 

Dere, gwêl, y ffin drwy gil y ffenest,

Come, see the boundary, 

through the just-open window, 

ffin ddi-dor, ffin fforest,

that never-ending boundary, 

boundary of forest,

ffin cul, ffin y cwest 

narrow boundary, 

the boundary of the lonely 

unig, 

searching.

 

Gwêl, mae’n ffin anonest.

See its dishonesty.

 

Dawn byw yw gweld nad yw’n bod.

The gift of life is to know it doesn’t exist.

 

Dy ateb? Ehedeg a’i datod

Your answer? Fly. Unpick it

o’r newydd yr hirddydd hwn,

anew, this longest day,

ac yn ei lle cael llinyn hen berthyn y byd

and instead of it, 

find the thread of all belonging 

i’th dynnu’n rhydd, 

to pull you free

o’r newydd, 

anew,

a’n hail-uno ni

to reunite us

ym mhatrwm ers talwm – yn deulu –

in the world-old pattern 

 

y patrwm glân sydd â lle i gân ein lliwiau i gyd.

that makes a space for the song 

of all our colours. 

 

Rhith yw’r ffin.

That spectral boundary!

 

Gwthia’r ffenest. 

Push the window.

 

Cei batrwm cwlwm calon.

Find the pattern that binds hearts.

 

Gwêl 

See,

 yr edefyn golau’n galw: 

the thread of light is calling:

‘nofia!’,

‘swim!’,

mor siŵr â llif y dŵr.

as sure as the flow of water.

 

Dere.

Come. 

Nôl i Plethu/Weave