Dewislen
English
Cysylltwch

Er mwyn gwylio’r fideo gydag is-deitlau / cyfieithiad, cliciwch y botwm is-deitlau ar y fideo YouTube.

 

Mae Mae’r Dŵr yn Dal Lle / Resurrect Dormant DNA gan y dawnsiwr Camille Giraudeau a’r ymgyrchydd llenyddol, telynegwr a’r rapiwr Rufus Mufasa, yn archwilio themâu mamolaeth a sut i greu etifeddiaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

 

Artistiaid

Mae Rufus Mufasa yn artist cyfranogol arloesol, actifydd llenyddol, bardd, rapiwr, canwr-gyfansoddwr, gwneuthurwr theatr, ac yn olaf ond nid lleiaf, yn Fam. O Gymrawd Barbican i Fardd Preswyl cyntaf Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, mae Rufus hefyd yn gweithio’n rhyngwladol, ac wedi derbyn preswyliadau llenyddol amrywiol o Ŵyl y Gelli i Sweden, y Ffindir, Indonesia, ac yn fwyaf diweddar Zimbabwe. Serch hynny, mae hi wastad yn dychwelyd i People Speak Up yn Llanelli, Cymru, gan hyrwyddo addysg hip hop, barddoniaeth perfformio a’r datblygiad rhwng cenedlaethau, ac yn ddiweddar fe’i penodwyd yn Fardd ar Bresgripsiwn. Yn artist Hull ’19 ar y cyd â BBC Contains Strong Language, mae ei chasgliad barddoniaeth llawn o’r enw Flashbacks and Flowers yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos gydag Indigo Dreams. Mae gwaith Rufus yn archwilio mamolaeth, ysbrydolrwydd llinach, dosbarth a statws, anhrefn hinsawdd, a thrawma traws-genhedlaeth / trapiedig.

Graddiodd Camille Giraudeau o Conservatoire Cerdd a Dawns Laban yn 2011, cyn ymuno â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru fel prentis. Yn 2012 ymunodd â’r cwmni fel aelod llawn-amser gan deithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan berfformio gweithiau gan Christopher Bruce, Alexander Ekman, Johan Inger, Marcos Morau, Angelin Prejlocaj, Roy Asaf a Caroline Finn ymhlith llawer o rai eraill. Yn 2015 cymerodd Camille ran yn rhaglen Fentora Kerry Nichols a oedd yn amhrisiadwy i ddatblygiad ei hyfforddiant proffesiynol. Gadawodd Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Rhagfyr 2017 i ddatblygu ei hun fel artist annibynnol, gan weithio gyda’r coreograffwyr Eleesha Drennan, Alexander Whitley, John Ross, Jack Philp, Matteo Marfoglia a gwesteio o dro i dro gyda NDCWales. Ers hynny, mae Camille wedi ail-ymuno â’r cwmni fel aelod llawn amser ac yn parhau i fwynhau bywyd y cwmni.

 

Y Gerdd


Mae’r Dŵr yn Dal Lle / resurrect dormant DNA

 

Dime Dime Dime Hen Plant Bach

Salade de fruits, Jolie Jolie Jolie

 

Rwy’n addo teyrngarwch i gyfraith llên

Y Fenyw Ddwyfol 

Tyrd â chwedlau hud menywod gwyllt i mewn

i bob dameg, odl a rhythm

cyfarwydda derwydd pob llwyth 

gyda synnwyr trydydd-llygad trydydd-clust

 

Dea Matrona/Modron, offrymau o ffrwythau a blodau

Galw ar Kali, Hestia

Hekate, Atlanta

Tiamot, Tara

Bastet, Gaia

Ishtar-Ostara-Inana

Isis, Freya

Pravati, Yemaya

Door-Dwar-Drws-Durga

Mesuline o’r ffynhonnau a’r afonydd

Bormana, Damona

Mari Magdala wrth y drych

Cadw fy nghroes copr

Orgome, Prana…

 

rhai dyddiau byddi di’n dawnsio gyda cholomennod 

rhai dyddiau byddi di’n galw ar y brain 

rhai nosweithiau byddi di’n ymdrochi mewn halwynau 

rhai nosweithiau byddi di’n rhedeg gyda bleiddiaid 

 

mae’r hynafiaid yn ymweld wrth i’r cyfnos gordeddu

 

Mae’r Dŵr yn Dal Lle/resurrect dormant DNA

 

Dime Dime Dime Hen Plant Bach

Salade de fruits, Jolie Jolie Jolie

 

I pledge allegiance to the law of lore 

Of the Divine Feminine 

Bring Wild Woman Magik Matter in

To every riddle, rhyme & rhythm 

Direct every tribes Scribe

With third-eye-third-ear listening 

 

Dea Matrona/Modron, offerings of fruit & flower

Call on Kali, Hestia

Hekate, Atlanta

Tiamot, Tara

Bastet, Gaia

Ishtar-Ostara-Inana

Isis, Freya

Pravati, Yemaya

Door-Dwar-Drws-Durga

Mesuline of the wells & rivers

Bormana, Damona

Mary of Magdala at the mirror 

Keep my cross copper 

Orgome, Prana…

 

Some days you will dance with doves

Some days you will call on crows 

Some nights you will bathe in salts 

Some nights you will run with wolves 

The ancestors visit at the twist of twilight 

Micro-Macro-Magik/Maiden-Mother-Crone

Creatrix – Know Thyself!

Crown me in kapala made of Moon

Dance delirious in celestial simplicity 

Tap-in to Source, Reboot 

Apple-Afal-Pomme

Red-Coch-Rouge

This is the sound of Etifeddiaeth 

Language is mother-tongue, come 

Feast on the fruits…

 

Dime Dime Dime Hen Plant Bach

Salade de fruits, Jolie Jolie Jolie

 

Rufus Mufasa

Nôl i Plethu/Weave