Dewislen
English
Cysylltwch

Er mwyn gwylio’r fideo gydag is-deitlau / cyfieithiad, cliciwch y botwm is-deitlau ar y fideo YouTube.

 

Artistiaid

Bardd a pherfformwraig ddwyieithog yw clare e. potter, ac mae ganddi MA mewn Llenyddiaeth Affro-Garibïaidd o Brifysgol Mississippi. Bu’n byw yn New Orleans am ddegawd a chafodd gyllid gan Gyngor y Celfyddydau i ymateb i ddinistr Corwynt Katrina gyda phumawd jazz. Mae clare wedi cyfieithu gwaith Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, ac mae’n cydweithio ag artistiaid i greu gosodiadau barddoniaeth mewn gofodau cyhoeddus. Enillodd Wobr John Trip am Berfformio Barddoniaeth yn 2005 a bu gyda’i thad ar y Listening Project ar BBC Radio 4, yn archwilio tarddiad emosiwn mewn barddoniaeth. Yn 2018, clare oedd bardd preswyl Gŵyl Velvet Coalmine – lle bu yn Sefydliad y Glowyr yn casglu straeon pobl am yr adeilad diwylliannol a gwleidyddol pwysig hwnnw.

Dawns ydi gwaith Jo Shapland; boed drwy lif newid mewn deunyddiau a gwrthrychau, mewn lluniau ffilm neu symudedd y corff drwy wagle. Ei phrif flaenoriaeth ydi ymberthnasu ac ymateb i natur ac i’r awydd o arbrofi gyda’r corff. Mae ei phrosiectau safle-benodol yn amrywio o adfeilion amaethyddol i theatrau proffesiynol, ac o diroedd gwyllt i waith pensaernïol dinesig. Yn wreiddiol, hyfforddodd fel Dawnswraig Gyfoes, ond mae hi bellach yn ymarfer Martial Arts Asiaidd ac ymarferion ymwybyddiaeth; syrcas awyr a byrfyfyrio; ac yn parhau i archwilio dawns fewnol a’i effaith ar bresenoldeb a chreadigrwydd. Ym mis Ionawr 2020, perfformiodd Told by the Wind (wedi ei greu ar y cyd gyda Grŵp Llanarth) yn ITFOK, India. Uchafbwyntiau eraill ei gyrfa ydi ennill Prif Wobr Creative Wales gyda Being in Place, a dathlu estyniad Mostyn, Llandudno gydag [in]space.

 

Y Gerdd

 

Swyn-gân / Summoning 

 

Here, 

 

Pwll-y-Wrach, the witches’ cauldron 

soup of iaith, words held and spoken. 

 

Rhythm pulled by moon and tongue 

hear its pitch from swell and belch 

wrack and kelp of vowels sung 

 

Look now to this murmuring trickster 

pre-linguistic meaning-maker 

 

Pull and pwll, push through bwlch   

pull and pwll, push . . . 

 

 

Here the baptised words are brining 

consonants reverberating 

the tide’s a swirl of incantation 

sacred knowing being written 

under chin of rock, the sea’s graffiti 

yr iaith gaeth ar y traeth 

on shale of shore, the healing lip. 

 

//

 

Swyn-gân / Y Galw

 

Fan hyn, 

 

Pwll y wrach, pair y widdon 

geiriau’n gawlyn llafar gyson. 

 

Rhyddm yn dynfa rhwng tafod a lloer 

clywo’i ymchwydda’i fytheirio, 

forwiail a gwymon llafariaid yn gân 

 

Gwyliwch rhag murmur y twyllwr maith 

gwneuthurwr ystyr cyn bod iaith 

 

Yn tynnuyn rhygnuyn gwthio drwy’r bwlch 

 

yn tynnuyn rhygnuyn gwthio 

 

 

Fan hyndaw’r geiriau o’u bedydd heli 

a’u cytseiniaid yn corddi, 

a’r llanw’n chwyrlïo’i swynganeuon  

yn sanctaidd hengallo’u naddu’n gyson 

dan ên y graiggraffiti’r môr, 

yr iaith gaeth ar y traeth, 

cerigos min y môr, a hwnnw’n iachau 

Nôl i Plethu/Weave