Dewislen
English
Cysylltwch

Er mwyn gwylio’r fideo gydag is-deitlau / cyfieithiad, cliciwch y botwm is-deitlau ar y fideo YouTube.

 

Noder: Mae’r fideo hwn yn cynnwys defnydd bwriadol o sarhad hiliol tramgwyddus iawn a delweddau a all beri gofid i rai gwylwyr. Mae’r elfennau hyn yn berthnasol i gyd-destun y gwaith artistig sy’n archwilio perthynas Cymru â’r fasnach gaethweision drawsatlantig.

 

Artistiaid

Ganwyd Marvin Thompson yn Tottenham, Llundain i rieni o Jamaica ac mae bellach yn byw yn ne Cymru. Mae ei gasgliad cyntaf o gerddi, Road Trip (Peepal Tree Press, 2020), yn Argymhelliad Poetry Book Society. Ym mis Mehefin 2020, dewisodd y Poetry Society Road Trip fel un o bum llyfr sy’n ysbrydoli Black Lives Matter. Yn ogystal, mae Road Trip yn un o’r 40 o gasgliadau ac antholegau a argymhellir ar gyfer Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol, 2020. Disgrifiodd Guardian Road Trip fel ‘taith fywiog trwy gymhlethdodau bywyd teuluol du Prydeinig.’ Yn 2019, roedd Thompson yn un o ddim ond wyth awdur i gael grant gan Llenyddiaeth Cymru fel rhan o’r Cynllun Nawdd Rhoi Llwyfan i Awduron a gaiff eu Tangynrychioli. Yn ogystal, roedd ar y rhestr fer ar gyfer Manchester Poetry Prize 2019. Yn 2016, dewiswyd Thompson gan Nine Arches Press ar gyfer cynllun mentora Primers 2. Mae ganddo hefyd MA mewn ysgrifennu creadigol.

Yn wreiddiol o Lundain, cafodd Ed Myhill ei fagu yn Leeds a hyfforddodd yn Ysgol Uwchradd Hammond yng Nghaer, ac yna treuliodd dair blynedd yn y Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. Ymunodd â CDCCymru fel prentis yn ystod Hydref 2015 ac mae nawr yn ddawnsiwr llawn amser gyda’r Cwmni. Bu’n teithio’n helaeth ar draws y DU a thramor gan gynnwys gwaith gan Alexander Ekman, Roy Assaf a Marcos Morau.

 

Y Gerdd

 

Triptych Part 1

Dear Brecon Town Council

A mouth drying to mud, tightening lungs and eyes on the edge of tears:
That was the reaction of my Black British body
When, on this wind-lash of a lockdown morning, I read
Who you class as a role model for my Welsh, Mixed Race children.
In 2010 (during Black History Month no less) a blue plaque
Was unveiled in Brecon, honouring the life of a Welsh seafarer,
Captain Thomas Phillips. A man who grew rich from selling slaves;

Humans like me, my parents, my brothers. Maybe I should show this slaver
More understanding: in later life, he wrote about his ‘cargo’ with tears,
Suggesting all people are ‘the work of God’s hands.’ Ah, I see.
Those were different times and Philips showed remorse so my body
Should be calmed. Never mind that the racism thriving under our blue skies
Was designed by men like Philips. Tell me, should I also read
The captain’s Voyage Journal to my children

And teach them they are indeed picaninnies with watermelon smiles, children
Whose ancestors have no place in history and have no name except slave
Or nigger and owe all to Wilberforce? I pray that once you have read
This open message, your chest fills with a flaming desire to tear
The plaque from its wall or better yet, add an extra slab of blue slate
And inscribe it with: ‘This Welshman sailed across seas
To enslave humans, growing rich from the sweat of their Black bodies.’

Yours faithfully, Mr M. Thompson

Nôl i Plethu/Weave