Dewislen
English
Cysylltu

Mae Cystadleuaeth Farddoniaeth ecsgliwsif Cymru Ewro 2020, a gaiff ei drefnu gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru, yn gwahodd plant oed cynradd i gyflwyno cerddi ar y thema hunaniaeth, am y cyfle i ennill llu o wobrau gwych.

Meini Prawf:

 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i blant blwyddyn 6 ac iau.
 • Gellir cyflwyno cerddi yn Gymraeg neu Saesneg.
 • Rhaid i blant fyw yng Nghymru neu fod yn ddisgybl mewn ysgol yng Nghymru i ymgeisio yn Saesneg. Gall unrhyw blentyn ymgeisio yn y Gymraeg.
 • Rhaid i’r cerddi fod yn waith unigol.
 • Rhaid i’r cerddi fod yn ddim hirach nag un ochr A4, a’u cyflwyno ar y templed y gellir ei lawrlwytho (ar gael isod).
 • Gall cerddi fod o unrhyw strwythur ac nid oes rhaid iddynt odli.
 • NID OES angen i’r cerddi ymwneud â phêl-droed.

 

Beirniaid:

Mae’r panel beirniadu’n cynnwys:

 

Enillwyr:

Bydd un enillydd Cymraeg ac un enillydd Saesneg yn cael eu dewis.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi cyn yr Ewros.

 

Gwobrau:

Bydd y ddau enillydd yn derbyn:

 • Crys pêl-droed Cymru wedi’i lofnodi gan garfan Ewro 2020 Cymru;
 • Copi o’u cerdd wedi’i llofnodi gan garfan Ewro 2020 Cymru;
 • Pecyn llyfrau; a
 • Gweithdy ar gyfer eu dosbarth ysgol gan Eloise neu Gruffudd.

* Os yw’r enillydd Cymraeg yn ddisgybl mewn ysgol y tu allan i Gymru, bydd y gweithdy yn un rhithiol. Os nad yw enillydd yn mynychu ysgol, ni fyddwn yn gallu cynnig gweithdy fel gwobr.

 

Cyflwyno:

 • Rhaid i gerddi gael eu cyflwyno ar ran plant gan athro, rhiant neu warchodwr.
 • Rhaid i gerddi gael eu teipio neu eu hysgrifennu â llaw gan ddefnyddio’r ffurflen gais (ar gael isod) a’u hanfon fel atodiadau i ewro2020@llenyddiaethcymru.org.
 • Rhaid i blant ysgrifennu eu henwau ac enw eu ysgol (os yn berthnasol) ar eu ffurflen gais. Rydym yn annog athrawon, rhieni a gwarchodwyr i sicrhau bod yr wybodaeth angenrheidiol ar y ffurflenni cais cyn cyflwyno.
 • Rhaid i bob cais fod yn ddarllenadwy os yw wedi’i ysgrifennu â llaw.
 • Rhaid i’r cerddi gael eu cyflwyno rhwng dydd Iau 15 Ebrill a dydd Iau 20 Mai 2021.

 

Adnoddau:

Isod mae dau adnodd i helpu gyda’r ysgrifennu ac i fynd i’r afael â’r thema. Syniadau yn unig yw’r rhain, ac anogir plant i fod yn wreiddiol, i ysgrifennu o’r galon, i ddehongli’r thema hunaniaeth mewn unrhyw ffordd y maent yn dymuno, ac i gofio nad oes rhaid i’w cerddi ymwneud â phêl-droed.

Mae adnodd Cymraeg a grëwyd yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth gan y bardd Aneirin Karadog ar gael yma.

Mae adnodd Saesneg a grëwyd yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth gan y bardd Jonathan Edwards ar gael yma.

Yn ychwanegol, dyma ddolen i sgwrs rhwng Al Hughes a Gruffudd Owen oedd ar BBC Radio Cymru ar ddydd Llun 19 Ebrill. Mae’r sgwrs yn cynnwys nifer o syniadau am y thema.

 

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch: ewro2020@llenyddiaethcymru.org

Ffurflen Gais Cystadleuaeth Farddoniaeth Cymru Ewro 2020 (PDF)
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 61KB
Ffurflen Gais Cystadleuaeth Farddoniaeth Cymru Ewro 2020 (Word)
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 54KB