Dewislen
English

Roedd Cystadleuaeth Farddoniaeth ecsgliwsif Cymru Ewro 2020, a gafodd ei drefnu gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru, yn gwahodd plant oed cynradd i gyflwyno cerddi ar y thema hunaniaeth, am y cyfle i ennill llu o wobrau gwych.

Enillwyr:

Daeth 495 o geisiadau i law, ac mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai’r ddwy fardd buddugol yw Nansi Bennett a Martha Appleby. Cyhoeddwyd y newyddion ar Raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn ystod y bore.

Gellir darllen y cerddi yn fan hyn.

Beirniaid:

Roedd dau o bêl-droedwyr rhyngwladol Cymru, Ben Davies a Rhys Norrington-Davies, ar y panel beirniadu, ynghyd â Gruffudd Owen (Bardd Plant Cymru), Eloise Williams (Children’s Laureate Wales), a’r gantores-gyfansoddwr Kizzy Crawford.

Gwobrau:

Derbyniodd y ddau:

  • Crys pêl-droed Cymru wedi’i lofnodi gan garfan Ewro 2020 Cymru;
  • Copi o’u cerdd wedi’i llofnodi gan garfan Ewro 2020 Cymru;
  • Pecyn llyfrau; a
  • Gweithdy ar gyfer eu dosbarth ysgol gan Eloise neu Gruffudd.

Ffurflen Gais Cystadleuaeth Farddoniaeth Cymru Ewro 2020 (PDF)
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 61KB
Ffurflen Gais Cystadleuaeth Farddoniaeth Cymru Ewro 2020 (Word)
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 54KB