Dewislen
English
Cysylltu

Gwasanaethau i Awduron

Nod Llenyddiaeth Cymru yw datblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa lenyddol i gyflawni eu llawn botensial.

Mae Llenyddiaeth Cymru’n gweinyddu dau gynllun sy’n cynorthwyo datblygu awduron: Ysgoloriaethau i Awduron, a’r Cynllun Mentora.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig cymorth i awduron newydd ac awduron cyhoeddedig trwy gynllun Ysgoloriaethau i Awduron. Dyfernir Ysgoloriaethau i i awduron sy’n dangos rhagoriaeth llenyddol wrth greu newydd yn y genres canlynol: ffuglen (nofelau a straeon byrion); llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc, nofelau graffeg, barddoniaeth, a rhyddiaith ffeithiol greadigol (yn cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiant/hunangofiant). Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau.

Mae Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru yn cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa. Mae’r cynllun hwn yn cynnig cymorth a chefnogaeth i ddatblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi. Mae Cynllun Mentora 2019 wedi’i ymestyn ac fe gychwynwyd gyda chwrs preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Chwefror 2019. Dilynir y cwrs gan http://www.literaturewales.org/mentora/sesiynau un-wrth-un gyda mentor profiadol. Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau.

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Am ragor o wybodaeth ar y cynlluniau uchod, cliciwch ar y botwm perthnasol isod.