Dewislen
English
Cysylltu
Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Cynllun Mentora Estynedig

Yn 2019, mae’r Cynllun Mentora ac Ysgoloriaethau i Awduron yn rhoi rhagor o bwyslais ar feithrin awduron newydd wrth iddynt ddatblygu eu crefft. Mae 4 awdur newydd wedi ennill lle ar Gynllun Mentora 2019 sef Rachel Carney, Mari Ellis Dunning, Nicholas McGaughey a. Branwen Haf Williams. Fe fydd y 6 awdur sy’n derbyn yr ysgoloriaethau sydd wedi eu clustnodi yn ymuno â nhw (yr Ysgoloriaethau Awdur Newydd a’r Ysgoloriaeth Awdur o dan 25). Bydd y Cynllun Mentora yn dechrau gyda chwrs pwrpasol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd fis Chwefror 2019, ac fe geir sesiynau mentora unigol yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr ar draws y diwydiant cyhoeddi.

Genres cymwys:              

Gall awduron ofyn am gymorth er mwyn datblygu un darn penodol o waith sydd ar y gweill, yn unrhyw un o’r genres cymwys: Barddoniaeth; rhyddiaith yn cynnwys nofelau a straeon byrion, llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc; llenyddiaeth ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau/hunangofiannau, a beirniadaeth lenyddol; nofelau graffeg.

Asesu

Caiff ceisiadau ar gyfer y Cynllun Mentora eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Amserlen ar gyfer ceisiadau

Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Mentora ac Ysgoloriaethau i Awduron. Cyhoeddir manylion ymgeisio ar gyfer Cynllun Mentora 2020 ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Tybir caiff hyn ei gadarnhau yn ystod 2019.

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau diwygiedig ar gael i’w hislwytho o wefan Llenyddiaeth Cymru ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar y cyfryngau cymdeithasol maes o law.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â’r Cynllun Mentora, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Canllawiau a Ffurflen Gais ar gyfer Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru 2019

Ffurflen Cydraddoldebau ac Amrywiaeth LlC - Datblygu Awduron
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 64KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron