Dewislen
English
Cysylltu

Derbynwyr Mentora 2019

Mae’r Cynllun Mentora yn rhoi rhagor o bwyslais ar feithrin awduron newydd wrth iddynt ddatblygu eu crefft. Mae 4 awdur newydd wedi ennill lle ar y Cynllun Mentora sef Branwen Haf Williams, Mari Ellis Dunning, Nicholas McGaughey a Rachel Carney. Fe fydd y 6 awdur sy’n derbyn yr ysgoloriaethau  sydd wedi eu clustnodi yn ymuno â nhw (yr Ysgoloriaethau Awdur Newydd a’r ysgoloriaeth i awdur o dan 25 – bywgraffiadau isod).

Bydd y Cynllun Mentora yn dechrau gyda chwrs pwrpasol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd fis Chwefror 2019, ac fe geir sesiynau mentora unigol yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr ar draws y diwydiant cyhoeddi.

 

 

Bywgraffiadau

 

Rachel Carney

Graddiodd Rachel Carney o Brifysgol Aberystwyth yn 2006, a dychwelodd i Gymru i weithio yn 2009. Mae ganddi MA mewn Astudiaethau Amgueddfa ac ar hyn o bryd mae’n astudio’n rhan-amser ar gyfer MA mewn Ysgrifennu Creadigol tra’n gweithio mewn llyfrgell. Mae ei cherddi wedi eu cyhoeddwyd mewn nifer o gylchgronau, yn cynnwys Ink Sweat and Tears, The High Window Journal, a The Ekphrastic Review. Mae hefyd yn cynnal grŵp ysgrifennu ekphrastic yng Nghaerdydd. Yn 2016 dechreuodd blog am lyfrau, ac ers hynny mae wedi ysgrifennu erthyglau ac adolygiadau ar gyfer amrywiol gyhoeddiadau, yn cynnwys Wales Arts Review a the welsh agenda.

createdtoread.com  /  Twitter: @createdtoread


 

Mari Ellis Dunning

Mae Mari Ellis Dunning yn ysgrifennu barddoniaeth a ffuglen. Lansiwyd ei chyfrol cyntaf i blant yn ystod Gŵyl Ysgrifennu Y Fenni yn 2016. Daeth yn agos i’r brig yng Nghwobr Robin Reeves, a ddwywaith yn y Welsh Poetry Competition; mae wedi ennill a hefyd wedi cael canmoliaeth uchel yn y Terry Hetherington Young Writers’ Award, wedi ennill cystadleuaeth Farddoniaeth flynyddol Seren, ac wedi cyhoeddi gwaith mewn amrywiol gylchgronau a blodeugerddi. Mae ganddi MA mewn Ysgrifennu Creadigol, ac ar hyn o bryd mae’n byw yn Aberystwyth. Dengys ei chasgliad barddoniaeth cyntaf Salacia bod y glannau yn hollbwysig yn ei hysgrifennu.

Twitter: @mariiellis


 

Nicholas McGaughey

Mae Nicholas McGaughey yn actor ac yn byw ym Mhontypridd.

Llynedd cyhoeddwyd ei farddoniaeth Saesneg mewn amrywiol gylchgronau yn cynnwys: Ink Sweat and Tears, Poetry Salzburg Review, Lampeter Review, Poetry Scotland, Skylight 47, A New Ulster, The Poetry Shed, Chicago Literati, Popshot, London Grip, Envoi a Gyroscope.

Cyhoeddir rhagor o gerddi ganddo yn y blodeugerddi Noon, Story Cities, As You Were ac An Outbreak of Peace ac fe gyhoeddir wyth o’i gerddi mewn pamffled ar y cyd a gwaith pedwar bardd arall gan Arachne Press.

Mae’n datblygu ei gasgliad cyntaf o gerddi Nurse.


 

Branwen Haf Williams

Mae Branwen Haf Williams yn gweithio fel llawrydd creadigol yn ogystal â chwarae ac ysgrifennu ar gyfer bandiau megis Siddi a Blodau Papur. Rhwng rhedeg label recordiau ac arwain corau, mae wrth ei bodd yn ysgrifennu geiriau caneuon, barddoniaeth a phytiau ar gyfer y theatr.

Daw’n wreiddiol o Lanuwchllyn, ac wedi cyfnod yn astudio yn Aberystwyth a Chaerdydd, mae hi wrth ei bodd yn ei hôl ym mro ei mebyd.

Twitter: @bransbrings 

 


Bydd y chwe awdur canlynol, sydd wedi derbyn Ysgoloriaeth Awdur Newydd, yn ymuno â’r uchod ar y Cynllun Mentora:

 

Lucy Corbett

Mae Lucy Corbett yn awdur, bardd, perfformiwr a gwneuthurwr ffilmiau sy’n byw yng Nghaerdydd. Dangoswyd ei ffilmiau barddoniaeth a’i ffilmiau byrion mewn gwyliau ffilm yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop, ac mae wedi perfformio mewn cystadleuthau barddoniaeth a gwyliau ffrinj trwy gydol Prydain. Ysgrifennodd Lucy sioe farddoniaeth/theatr ‘Stories About My Weird Friends’ a’i pherfformio fel sioe un person yng Nghymru a Lloegr yn 2015-16. Disgrifiwyd y sioe hon gan feirniaid fel un “telynegol a barddonol” a “doniol iawn”.

Mae Lucy yn rhannu straeon, ffilmiau a cherddi ar ei gwefan.

lucycorbettwrites.com   /  Twitter: @lucycorbett


 

Jennifer Evans

Magwyd Jennifer Evans ym Mhontypridd, ac fe symudodd i’r Unol Daleithiau yn 2013 er mwyn astudio Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn Dartmouth College.

Cwblhaodd nofelig ar gyfer ei thraethawd terfynol, ac fe enillodd y Sydney Cox Memorial Prize mewn Ysgrifennu Creadigol. Yn ogystal ag ysgrifennu creadigol, mae wedi creu ffilmiau byrion ar gyfer yr Hopkins Center for the Arts, ysgrifennu nifer o ddramâu byrion, ac wedi perfformio gyda’r Dartmouth College Gospel Choir. Wedi graddio yn 2017, treuliodd flwyddyn yn Los Angeles, yn gweithio i sefydliad hawliau dinesig LGBTQ+. Ar hyn o bryd mae adref yn ei chynefin, ac mae’n bwriadu canolbwyntio ar ysgrifennu.

Twitter @foreignandextra

Instagram: @foreignandextra


 

Philip Jones

Ganwyd yr awdur a’r cerddor Philip Jones ym Birmingham, treuliodd ei laslencyndod yn Sir Benfro, ac erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd. Mae ganddo radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Caerdydd, mae’n rhan o raglen Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli, a daeth yn drydydd yng nghystadleuaeth New Welsh Writing Awards 2015. Rhyddhawyd ei albym cyntaf yn 2017, o dan enw Dusty Cut. Mae ei ysgrifennu yn canolbwyntio ar ein perthynas â’r tirwedd, gwrywdod a theulu.

Twitter: @DustyCutPhil

Instagram: @DustyCutMusic


 

Dyfan Lewis

Magwyd Dyfan Lewis yng Nghraig-cefn-parc, Abertawe. Aeth i Brifysgol Caerdydd i astudio Cymraeg ac mae bellach yn rhannu ei amser rhwng y pentref a’r ddinas. Bwriad Dyfan yw datblygu cyfres o ysgrifau sy’n seiliedig ar daith i Dde-ddwyrain Asia, gan fyfyrio ar ei brofiad yn y gwledydd o dan sylw, a ‘theithio’ fel ffenomen ymhlith ei genhedlaeth.

Twitter: @dyfanlewis


 

Nasia Sarwar-Skuse

Mae Nasia Sarwar-Skuse yn gyfreithiwr ac awdur. Mae’n ddwyieithog ac yn siarad Wrdw a Saesneg, ac mae gweithio gyda geiriau yn rhan gonolog o fynegiant a chreu ei gwaith. Magodd ddiddordeb mewn ysgrifennu creadigol 13 blynedd yn ôl, wedi genedigaeth ei mab. Mae gan Nasia ddiddordeb ym mhresenoldeb dilysrwydd mewn llenyddieth gan leisiau ethnig, a’r modd mae’n gorgyffwrdd alltudiaeth, rhywedd a chof.

Mae Nasia wedi dechrau astudio ar gyfer MA mewn Ysgrifennu Creadigol, ac mae’n gweithio ar ei nofel gyntaf. Bydd Ysgoloriaeth Awdur Llenyddiaeth Cymru yn galluogi Nasi amser i ymchwilio a chanolbwyntio ar ei hysgrifennu.

Mae’n byw yng Nghaerdydd, gyda’i chymar, dau o blant a chath ddu o’r enw Cwtch.


 

Emily Vanderploeg

Mae gan Emily Vanderploeg MA a Doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe, ac mae’n dysgu o hirbell ym Mhrifysgol Queen’s yng Nghanada, a gyda Sgwad Sgwennu Awduron Ifanc yn Abertawe. Mae’n rhan o raglen Awduron wrth eu gwaith Gŵyl y Gelli. Cyhoeddwyd ei gwaith yn y DU ac yng Nghanada, a chyrhaeddodd restr fer yr Impress Prize, a rhestr hir cyfres “Primers” The Poetry School ac enillodd wobr Women Poets’ Prize. Yn ddiweddar cwblhaodd gyfrol o farddoniaeth, ac mae’n gweithio ar nofel i arddegwyr. Yn enedigol o Aurora, Ontario, Canada, erbyn hyn mae’n byw yn Abertawe.

Twitter: @dippy_dumpling

Nôl i Mentora