Dewislen
English
Cysylltu
Bwrdd Rheoli Yr Academi Gymreig

Tom Anderson (Cadeirydd)
Cafodd Tom ei fagu ym Mhorthcawl, ac arweiniodd ei ddiddordeb mawr mewn syrffio at yrfa mewn ysgrifennu taith. Astudiodd ym Mhrifysgol Morgannwg cyn dod yn ymchwilydd preifat am dros dair blynedd gyda London House Services. Prif ddiddordeb Tom yw teithio, ac mae wedi ysgrifennu cyfres o lyfrau yn y genre yma sydd wedi gwerthu’n dda. Yn ogystal, mae’n awdur ffuglen llenyddol, a ffuglen ar gyfer pobl ifainc. Mae Tom hefyd wedi cynorthwyo awduron eraill wrth ysgrifennu eu cyfrolau am chwaraeon, fel rhith-awdur.

Dylan Foster Evans (Dirprwy Gadeirydd tan Mawrth 2017)
Prif faes ymchwil Dr Dylan Foster Evans yw llên yr Oesoedd Canol diweddar. Ymddiddora yn arbennig ym marddoniaeth y Gogynfeirdd, Dafydd ap Gwilym a’r Cywyddwyr hyd at gyfnod y Dadeni Dysg. Cyn ymuno â Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, bu ar staff Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth lle roedd yn aelod o brosiect Beirdd yr Uchelwyr 1282-1526. Maes arall y mae’n weithgar ynddo yw barddoniaeth gyfoes, a bu’n un o feirniaid y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a’r Cylch yn 2004.

Lucy Christopher
Lucy Christopher yw awdures ryngwladol y nofelau poblogaidd Stolen, Flyaway a The Killing Woods. Fe’i magwyd yn Melbourne cyn symud i’r DU i astudio gradd M.A., yn ogystal â PhD mewn Ysgrifennu Creadigol. Mae Lucy bellach yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bath Spa. Fe enillodd ei nofel Stolen sawl gwobr ryngwladol yn cynnwys Branford Boase, Gold Inky, Prix Farniente a gwobr Printz Honor. Fe daeth Stolen i’r brig mewn sawl cystadleuaeth arall gan gyrraedd rhestr fer gwobr y Prime Minister’s Literary Award, gwobr y CBCA ar gyfer darllenwyr hŷn, a’i roi ar restr hir y Carnegie Medal. Enwebwyd The Killing Woods ar gyfer y Carnegie Medal. Mae Lucy wedi ysgrifennu addasiad ar gyfer y sgrin o Stolen ac mae hi bellach yn gweithio ar ei phedwerydd nofel ar gyfer pobl ifainc yn ogystal a llyfr lluniau i ddarllenwyr iau.

Catherine Fisher
Bardd a nofelydd i blant, ganed Catherine yng Nghasnewydd a graddiodd o Brifysgol Cymru ym 1980. Mae wedi gweithio ym maes dysgu ac archaeoleg, wedi darlithio ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Morgannwg, ac mae hi erbyn hyn yn awdur llawn-amser sy’n arbenigo mewn chwedlau a hanes. Mae ei thrioleg The Oracle yn llwyddiannus yn rhyngwladol, gan gael ei gyfieithu i dros ugain o ieithoedd. Cafodd Corbenic (Definitions, 2002), fersiwn fodern o chwedl y Greal, ei roi ar restr fer Gwobr Tir na n-Og 2003 ac enillodd ei nofel dyfodolaidd Incarceron (Hodder Children’s Books, 2007) Wobr y Mythopoeic Society of America’s Children’s Fiction Award a chafodd ei dewis yn Lyfr y Flwyddyn i Blant gan The Times.

Delyth George
Awdures nofel a sgriptiau. Yn wreiddiol o Gefneithin yn Sir Gâr, mae hi nawr yn byw yn Gaerdydd ac yn gweithio fel awdur ar y gyfres deledu, Pobol y Cwm. Cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Gwe o Gelwyddau, yn 2006.

Matthew Jarvis
Wedi byw yng Nghymru ers 1994, Matthew Jarvis yw Cymrawd Anthony Dyson mewn Barddoniaeth ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Ysgrifwr ac adolygydd, mae’n arbenigo yn natblygiad barddoniaeth Gymraeg yn Saesneg ers y chwedegau. Mae gan Matthew ddiddordeb arbenning mewn ymdriniaethau amgylcheddol â llenyddiaeth. Yn ddiweddar, mae Matthew wedi cyhoeddi nifer o weithiau pwysig gyda Gwasg Prifysgol Cymru, gan gynnwys Welsh Environments in Contemporary Poetry a An Introduction to Welsh Poetry in English, 1965-2005.

Jo Mazelis
Jo Mazelis, nofelydd, awdur straeon byrion ag ysgrifwr. Cyrhaeddodd ei chasgliad cyntaf o straeon, Diving Girls (Parthian, 2002) restrau byr The Commonwealth Best First Book a Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Cafodd ei hail lyfr, Circle Games (Parthian, 2005), ei gynnwys yn rhestr hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Mae hi’n byw yn Abertawe, tref ei geni. Wedi iddi fynychu’r Coleg Gelf, aeth i Lundain i weithio fel ffotograffydd llawrydd ym myd y cylchgronau, yn ogystal â dylunio a darlunio, cyn cwblhau MA yn Llenyddiaeth Saesneg. Cyhoeddwyd ei nofel ddiweddaraf, Significance, yn 2014 gan Seren.

Dafydd John Pritchard
Bardd a fagwyd yn Nant Peris yn Arfon. Derbyniodd ei addysg gynnar yn Ysgol Dolbadarn Llanberis ac Ysgol Brynrefail Llanrug, ac yna bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin a Phrifysgol Aberystwyth. Mae’n gweithio fel Archifydd Cynorthwyol yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae’n aelod o dîm Talwrn y Beirdd Y Cŵps, a thîm ymryson Ceredigion. Enillodd Goron yn Eisteddfod Bro Dinefwr 1996.

Gary Raymond
Nofelydd, awdur straeon byrion, bardd, beirniad llenyddol a darlithydd. Mae’n un o gyd-sylfaenwyr Wales Arts Review, ac bellach yn Olygydd a Chyfarwyddwr Wales Arts Review. Yn ogystal â chyfrannu’n rheolaidd i Wales Arts Review, mae Gary wedi ysgrifennu am gelf, llenyddiaeth, y theatr a gwleidyddiaeth i ystod eang o gyhoeddiadau, yn cynnwys The Guardian a Politics Home. Mae’n feirniad theatr ar gyfer The Arts Desk, ac yn sylwebu’n gyson ar y celfyddydau a digwylliant ar gyfer BBC Wales. Cyhoeddwyd cyfrol gyntaf Gary, JRR Tolkien: A Visual Biography gan Ivy Press yn 2013. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf For Those Who Come After gan Parthian yn 2015. Yn 2014, teithiodd Gary gyda National Theatre Wales, wrth iddynt gydweithio gyda National Theatre Tokyo, yn ystod eu preswyliad yn Japan. Yn 2017-18 bydd yn gweithio gyda nifer o artistiaid a sefydliadau fel awdur a golygydd ar gyfer Blwyddyn Ddiwylliant y DU/India. Mae gan Gary BA mewn Hanes, a dyfarnwyd iddo radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol gan Brifysgol Bath Spa. Am 6 blynedd bu’n darlithio ym Mhrifysgol De Cymru, Casnewydd. Mae Gary yn Gymrawd y Royal Society of Artists a hefyd The Higher Education Academy

Eurig Salisbury
Enillodd Eurig Gadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych 2006, a chyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Llyfr Glas Eurig (Cyhoeddiadau Barddas), yn 2008. Yn 2012 cyhoeddodd Sgrwtsh! (Gwasg Gomer), cyfrol o farddoniaeth i blant, ac ef oedd Bardd Plant Cymru 2011–2013. Bu’n Gymrawd Rhyngwladol gyda Gŵyl y Gelli yn 2012–213. Roedd yn un o olygyddion Prosiect Guto’r Glyn (2008–13) yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth, lle mae’n parhau i weithio fel Cymrawd Ymchwil ar brosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru. Ef yw golygydd Cymraeg cylchgrawn Poetry Wales.

Rachel Trezise
Ganed Rachel Trezise yng Nghwm Rhondda. Enillodd ei nofel gyntaf In and Out of the Goldfish Bowl (Text Publishing Company, 2008) le ar yr Orange Futures List yn 2001 ac enillodd ei chasgliad o straeon byrion Fresh Apples (Text Publishing Company, 2007) Wobr Dylan Thomas yn 2006. Ei darnau o waith diweddaraf yw nofel, Sixteen Shades of Crazy (Harper Collins, 2010) a chasgliad o straeon byrion, Cosmic Latte (Parthian Books, 2013).

Nôl i Preifat: Yr Academi Gymreig