Dewislen
English
Cysylltu

Her 100 Cerdd: Holi Gwyneth Glyn

Cyhoeddwyd Mer 5 Hyd 2016 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun: Andy Morgan
Mae Gwyneth Glyn yn un o bedwar bardd sydd wedi derbyn her gan Llenyddiaeth Cymru i gyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Fe ofynom ni ambell gwestiwn iddi cyn i’r dasg enfawr ddechrau…

Beth ydych chi’n edrych ymlaen fwyaf ato wrth gymryd rhan yn Her 100 Cerdd?

Y duedd ydi i mi ysgrifennu cerddi ar fy mhen fy hun. Gwahanol iawn fydd cael tri ymennydd ychwanegol i rannu’r cur pen! Mi ges i hwyl garw yn darparu cerddi-ar-archeb yn Slam Fwyd Dylan’s yr haf yma, gan dreulio chwe awr gynhyrchiol a difyr mewn fan efo Aneirin Karadog. Ond roedd hynny megis rhedeg milltir; mae hyn yn debycach i wynebu marathon!


Beth ydi eich gofid pennaf o gymryd rhan yn Her 100 Cerdd?

Nad ydw i erioed yn fy mywyd wedi rhedeg marathon o fath yn y byd, nag yn debygol o wneud hynny chwaith.


Oes gennych dacteg clyfar neu unrhyw syniad o sut i wneud yr her yn haws?

Peidio â bod yn rhy uchelgeisiol, o bosib. Yn aml aiwn, y syniadau symlaf ydi’r rhai gorau (neu o leiaf dyma un esgus fydda i’n ei ddefnyddio i gyfiawnhau fy niogi rhemp.)


Ydych chi’n ffyddiog y byddwch, gyda chymorth eich cyd feirdd yn llwyddo i gwblhau’r her?

Wrth gwrs. Yng nghwmni dau brifardd ac Anni Llŷn mae unrhywbeth yn bosib!

Her 100 Cerdd 2016