Dewislen
English
Cysylltu

Antur Cymreig Peter Theunynck – Rhan 2

Cyhoeddwyd Llu 12 Tach 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Credit: Emyr Young / LlenyddiaethCymru
Gyrru ar y chwith, newid gêr gyda fy llaw chwith

 

Ym mis Tachwedd 2017, cwblhaodd yr awdur o Fflandrys, Peter Theunynck, breswyliad llenyddol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd fel rhan o gynllun Barddoniaeth Colled. Am ragor o wybodaeth am y cynllun,cliciwch yma. Ysgrifennodd gyfres o gofnodion blog i ni yn ystod ei breswyliad. Dyma’r ail yn y gyfres.

 

Dydd Llun 6 Tachwedd, 11am. Dw i newydd lanio ym Maes Awyr Manceinion. Fy her gyntaf: codi fy nghar rent. Dw i’n neidio i mewn ar yr ochr anghywir. Mae’r olwyn ar y dde a bydd rhaid i mi yrru ar y chwith a newid y gêrs gyda’m llaw chwith. Mae fy nwylo’n chwyslyd. Yn dal i fod yn y maes parcio, dw i bron a bwmpio mewn i res o geir ar fy chwith. Mae hyn wir yn cymryd rhywfaint o arfer. Y tro cyntaf mae angen i mi newid gêr, dw i’n estyn gyda’m llaw dde i mewn i’r gwagle. Does dim byd yno! Yn betrusgar dw i’n mentro i’r gylchfan. Yn ffodus, dw i’n cyrraedd y draffordd bron yn syth. Mae gennyf mwy o le a goruchwyliaeth. Gallaf gadw gyrru yng ngêr pump (dim ond trannoeth y sylweddolais bod yna chweched gêr).

 

Tŷ Newydd ac ysbryd Lloyd George

Dwy awr yn ddiweddarach, dw i’n gyrru’n hamddenol ar hyd ffyrdd cefn gwlad tuag at Cricieth. O’r diwedd, arwydd: Llanystumdwy. Dw i bron yno. Nid yw’r GPS yn gwybod ble mae Tŷ Newydd, mae Google Maps yn llawer gwell. Tua hanner awr wedi dau y pnawn dw i’n troi i mewn i’r Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol. Mae dau wiwer yn fy nghroesawu â styntiau brwdfrydig. Gall fy nghyfnod yn y tŷ ddechrau.

Tŷ Newydd – ‘the new house’. Mae ‘newydd’ yn gysyniad cymharol. Mae’r prif adeilad yn dyddio’n ôl i’r 15fed ganrif. Ym mhedwardegau’r ugeinfed ganrif, cafodd y tŷ ei ailsteilio gan y pensaer enwog Syr Clough William-Ellis. Y cleient oedd David Lloyd George, a fu farw yn y plasty ar 26 Mawrth 1945. Yn ôl y chwedl leol, mae’n dal i hawntio’r lle. Yn sicr mae’r tŷ wedi bod yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth gyfan o awduron. Ers y nawdegau, bu’n lleoliad ar gyfer gweithdai ysgrifennu creadigol. Nawr mae hefyd wedi dod yn gartref dros dro i awdur preswyl dramor.

 

Darllennwch Rhan 1 Antur Cymreig Peter Theunynck yma

Barddoniaeth Colled