Dewislen
English
Cysylltwch

Her 100 Cerdd #22

Cyhoeddwyd Iau 4 Hyd 2018 - Gan Caryl Bryn
Her 100 Cerdd #22

‘Cerdd am Viewpoint Dinorwig’. Cais gan Catrin Alaw. (@calaw)

Cerdd am Ddeiniolen a Dinorwig i Catrin Alaw, sydd fel chwaer imi – lle mae’n gwreiddiau ni’n dwy…

 

Fe’m naddwyd,

ni’n dwy,

chwaer

o ddaear y chwarel

yn llwch y llechi

yn oerfel ei glesni

lle’r oedd hiwmor yr hogia’n

un goflaid fawr

yn dynn

amdani …

 

trwy’i gaeafau trymion

treiglwn

yn ddwy lili wen fach

drwy’r eirau mawr

â phig y wennol yn Neiniolen –

daw yr haf i chwara’ mig

yn araf yn Ninorwig.

Caryl Bryn, 17.28 pm

Uncategorized @cy