Dewislen
English
Cysylltu

Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Cyhoeddwyd Mer 18 Ebr 2018 - Gan Steffan Phillips

Mae ‘na lu o ddigwyddiadau cyffrous yn cael eu cynnal dros y ddau benwythnos nesa’ yn y Gymraeg a’r Saesneg fel rhan o Gŵyl Llên Plant Caerdydd. Dyma rai o uchafbwyntiau’r penwythnos agoriadol ry’n ni’n edrych ymlaen atynt:

Digwyddiad i ddathlu cyfrol newydd Luned Aaron, Lliwiau Byd Natur (Carreg Gwalch) ar Ddydd Sadwrn 21 Ebrill. Mae natur yn lliwgar ac yn llawn rhyfeddod; yn y gweithdy celf a chrefft hwn, bydd plant o bob oed yn cael y cyfle i greu eu rhyfeddodau eu hunain, wedi eu hysbrydoli gan liwiau’r byd naturiol. Y llynedd, enillodd Luned wobr Tir na n-Og am ei llyfr ABC Byd Natur, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at ei gweld yn llenwi Is-grofft Castell Caerdydd â lliw!

Y diwrnod canlynol, Dydd Sul 22 Ebrill, bydd yr awdur penigamp Meilyr Siôn yn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol ysgafn a hwyliog i bobl ifanc 10+ oed. Bydd Meilyr yn canolbwyntio ar ddatblygu cymeriadau, defnyddio iaith ddisgrifiadol, sut i wneud cymal ysgrifenedig i swnio’n gyffrous a strwythur plot. Bydd y bobl ifanc yn cael eu rhannu’n grwpiau fel y gallant ffurfio ac ysgrifennu stori fer. Wedi gwneud hyn bydd y cyfle ganddynt i actio eu darnau ysgrifenedig ac yna bydd trafodaeth fer ar yr hyn aeth yn dda a’r hyn sydd angen ei wneud er mwyn gwella’r darn (os unrhyw beth o gwbl). Bydd Meilyr hefyd yn darllen rhan o’i nofel Cysgod y Darian (Gwasg Gomer), yna bydd sesiwn fer o holi ac ateb.

Yn hwyrach ar y Dydd Sul agoriadol, am 4pm, bydd y bardd a’r awdur poblogaidd Mererid Hopwood yn darllen o’i chyfres Miss Prydderch (Gwasg Gomer). Mae’r sesiwn yn fwyaf addas ar gyfer pobl ifanc 9+ oed. Neidiwch ar y carped hud, a gadewch i’r cyn-Fardd Plant Cymru eich cludo i fyd arall!

Awgrymir archebu tocynnau o flaen llaw. I gael mwy o fanylion am yr holl sesiynau, ac am sut i archebu tocynnau, ewch i wefan swyddogol Gŵyl Llên Plant Caerdydd: www.gwylllenplantcaerdydd.com