Dewislen
English
Cysylltu

Hen Wlad fy Nhadau? O Homs i Fangor

Cyhoeddwyd Mer 31 Gor 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Yr haf hwn mae’r elusen Pobl i Bobl o Fangor wedi partneru gyda Llenyddiaeth Cymru i ddod â theuluoedd o Syria sydd bellach yn byw yn y gogledd orllewin a’r beirdd Ifor ap Glyn a Casia Wiliam ynghyd er mwyn rhannu straeon am sut mae’r teuluoedd wedi ymgartrefu yn yr ardal.

Nodir penllanw’r prosiect mewn sesiwn arbennig iawn yn y Babell Lên, Eisteddfod Llanrwst ar ddydd Sul 4 Awst am 11.00 am.

Mae’r teuluoedd hyn yn geiswyr lloches ac yn ffoaduriaid, ac felly mae eu sefyllfa yn fregus tu hwnt, a’r angen i aros yn ddienw yn angenrheidiol. Er mai bwriad gwreiddiol y sesiwn yn y Babell Lên oedd rhoi llwyfan i feirdd o ffoaduriaid, cytunodd partneriaid y prosiect, Ifor a Casia mai’r trywydd gorau fyddai mynegi rhai o straeon a phrofiadau’r bobl sydd wedi ceisio lloches yng Nghymru trwy lunio cerddi gwreiddiol gan ddau fardd â rôl llysgenhadol yng Nghymru.

Bydd y cerddi newydd yn cael eu rhannu gyda chynulleidfa’r Babell Lên a bydd cyfle yn ystod y sesiwn hefyd i glywed cyfieithiad gan Ifor ap Glyn o gerdd gan Bashar Farahat, bardd o ffoadur o Syria sydd wedi ymgartrefu ers tro yn Llundain. Bydd cyfle hefyd i weld darluniau o gelf gan bobl o Syria a gafodd ei arddangos yn wreiddiol fel rhan o weithgareddau Cyffwrdd Syria ym Mangor ddechrau 2019. Byddwn hefyd yn clywed gan Bethan Edwards o Pobl i Bobl am ei phrofiadau hi, yn arbennig ei hymweliad â Chanolfan Dignity yng Nghyprus yn ddiweddar.

Yn ogystal â rhannu straeon a phrofiadau ceiswyr lloches a ffoaduriaid, bydd y sesiwn hefyd yn trafod sut y gallwn ni gynnig cymorth a chefnogaeth i bobl sydd wedi ymgartrefu o fewn ein cymunedau ledled Cymru.

Dywedodd Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru: “Braint oedd cael cyfarfod â phobl Syria drwy’r digwyddiadau hyn a gobeithiwn y bydd y deialog yn parhau”

Bydd sesiwn Hen Wlad fy Nhadau? yn cael ei chynnal ddydd Sul 4 Awst, 11.00 am – 11.45 am yn y  Babell Lên, Eisteddfod Llanrwst.

Cliciwch yma i weld rhaglen ddigwyddiadau Llenyddiaeth Cymru yn yr Eisteddfod.