Dewislen
English
Cysylltwch

Her 100 Cerdd #15

Cyhoeddwyd Iau 4 Hyd 2018 - Gan Caryl Bryn
Her 100 Cerdd #15

‘Gawn ni gerdd am y broses  o wella wedi blynyddoedd o ddelio â salwch meddwl? Nid yw’r elfen hon o’r drafodaeth ar iechyd meddwl yn cael ei thrafod ddigon’. Cais gan Iestyn Wyn (@iestynwyn).

 

I’r rhai ‘fu’n blino

ond mynd yn eu blaenau

 

i’r rhai ‘fu’n haf

drwy’u gaeafau hir

 

i’r rhai a gwffiodd

heb roi‘r un gyffes

 

i’r rhai ‘fu’n oer

ond ‘deimla’r gwres

 

i’r rhai ‘fu â’u gwg

yn eu poced gefn

 

i’r rhai fu ar goll

ond yn ysu am drefn

 

i’r rhai dewr

er pob ‘storom

 

i’r rhai ‘fu’n siŵr

o deimlo siom…

 

ac i’r rhai ‘nawr

sy’n wên yn ôl

 

ond wedi’r wên

daw ambell wg

er nad ydyw,

i eraill,

mor amlwg –

 

mi ddônt yn ôl

fel creithiau bach

mewn tywydd blin

o dro i dro

ac anodd, wedyn,

i’r lleill,

yw ymdrin

ag un sy’n ‘iâch’

i fod…

 

ond filwr,

‘cheith neb dy falu

drwy dy ddyddiau gwell

neu’r gwaeth

er bod ddoe i’w weld

yn bell,

daw’n ôl…

 

heb fath o reolaeth.

 

Caryl Bryn, 15.58 pm

Uncategorized @cy