Dewislen
English
Cysylltu

Ysgoloriaethau i Awduron – Gair i gall

Cyhoeddwyd Maw 27 Awst 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Ydych chi’n ystyried gwneud cais am un o Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2020? Dyma rai pwyntiau i’w hystyried wrth fynd ati:

Darllenwch Ganllawiau Ysgoloriaethau 2020 cyn cwblhau’r ffurflen gais.

Peidiwch rhuthro eich cais. Caniatewch digon o amser er mwyn cwblhau Ffurflen Gais Ysgoloriaethau 2020 a pharatoi eich dogfennau atodol.

Gwiriwch eich ffurflen gais cyn anfon – chwiliwch am unrhyw wallau neu fylchau

 

Ystyried ymgeisio ond ddim yn siwr pa waith i’w anfon?

Dewiswch eich gwaith gorau. Mae’n broses hynod gystadleuol, ac mae angen i’ch gwaith ddal sylw’r Panel Ysgoloriaethau.

Gwnewch yn siwr eich bod yn golygu, cywiro a mireinio eich gwaith ar y gweill. Gall fod yn ddrafft cyntaf, ond mae angen ei gyflwyno’n broffesiynol.

Dewiswch ffont clir a defnyddiwch inc du. Peidiwch defnyddio inc gwyrdd, piws, coch, glas ayyb.

Peidiwch â gadael eich cais tan y funud olaf yn yr awr olaf ar y diwrnod olaf…