Cynhyrchiadau Adverse Camber yn cyflwyno
Breuddwydio Cae’r Nos: chwedl o Gymru

Michael Harvey
storïwr

Lynne Denman
cantores

Stacey Blythe
cyfansoddwraig/cerddor

Cynhyrchiad Cymraeg
Iaith Arwyddion Prydain ddeongledig

Ceir gwrthdrawiad rhwng anrhydedd, trawsnewid, hyd a lledrith yn y sioe gyfareddol newydd hon. Mae’r chwedlau a cherddoriaeth yn bywiocáu’n hanesion hynafol o Bedwaredd Gainc y Mabinogi.

Ymunwch â ni am berfformiad meddwol sy’n dod â lleisiau a thirweddau hynafol yn fyw.

Sylwadu gan aelodau’r gynulleidfa:
“Roedd y chwedleua’n wych… roedd y canu y tu hwnt o hardd.”

“Mor dda ymgolli mewn stori a mynd i ryw fyd hollol wahanol!”

“Wedi fy nghyfareddu’n llwyr.”

“Does dim digon o ganmoliaeth i’w chael.”

yn addas ar gyfer 12+

Mae’r perfformiad hwn yn cynnwys themâu addas i oedolion a all beri gofid i rai. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â naill ai Adverse Camber neu’r ganolfan dan sylw.

www.adversecamber.org