Symposiwm Cenedlaethol II Celfyddydau a Diwylliant y Sipsiwn, Roma a Theithwyr                 

Mae’r symposiwm yn cael ei gynnal gan Ganolfan Celfyddydau Taliesin a bydd yn cynnwys yr artistiaid Artur Conka a Billy Kerry a hefyd gwesteion sy’n cynnwys Rosamaria Kostic Cisneros, dawnswraig broffesiynol, hanesydd dawns, beirniad ac ysgolor Roma o Brifysgol Coventry, ac Isabel Raabe, cyd-sylfaenydd y swyddfa ar gyfer materion diwylliannol yn Berlin gyda Franziska Sauerbrey, sydd hefyd wedi ysgogi a chydlynu’r prosiect rhyngwladol RomArchive: Archif Ddigidol o’r Roma.

Bydd yr amrywiaeth yma o siaradwyr gyda’u meysydd arbenigol amrywiol yn ysgogi trafodaeth ymhlith y gynulleidfa ynghylch hinsawdd gyfoes celfyddydau Sipsiwn, Roma a Theithwyr a’r goblygiadau ehangach i gymdeithas.

Bydd y digwyddiad cyffrous hwn yn cael ei gynnal yng nghyd-destun y prosiect Gypsy Maker 2, sy’n ceisio ysgogi trafodaeth ledled cymunedau am y ffyrdd y mae celf yn parhau’n sail i fywydau unigolion a chymunedau heddiw. Mae RCAC wedi comisiynu arddangosfeydd o waith newydd gan Artur Conka, Roma, a Billy Kerry, Sipsi Romani, a thrwy gydol y symposiwm bydd gwaith newydd gan y ddau’n cael ei arddangos yn Oriel Ceri Richards Taliesin.

‘Rydw i’n hynod falch bod Taliesin yn cynnal symposiwm 2017 ac yn helpu i ddileu’r anwybodaeth a’r rhagfarn sy’n parhau o hyd am gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Unwaith eto, mae artistiaid yn chwarae rhan flaenllaw mewn cael gwared ar stereoteipiau a sicrhau dealltwriaeth a goleuni ynghylch problem sy’n parhau’n un ddifrifol yn ein cymdeithas ni.’ Sybil Crouch, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol, Canolfan Gelfyddydau Taliesin.

Archebwch eich lle am ddim drwy gysylltu â Chwmni Diwylliant a Chelfyddydau’r Romani: isaacblake@romainarts.co.uk 02920 786439

Digwyddiad Am Ddim