Hoffech chi roi rhywfaint mwy o ddrama yn eich gwaith? Angen rhoi min ar bethau? Mae troeon annisgwyl, codi braw a chadw pobl ar bigau’r drain yn elfennau hanfodol mewn sawl genre wrth ysgrifennu, gan gynnwys straeon arswyd, Gothig, dirgelwch, trosedd a chyffro. Ond sut y mae synnu a rhyfeddu darllenwyr yn yr unfed ganrif ar hugain pan fydd y rheini’n hen gyfarwydd â chonfensiynau’r ffurf? Sut y mae dal eich darllenwyr nes eu bod nhw’n troi’r tudalennau tan yr oriau mân? Bydd y cwrs hwn yn edrych ar dechnegau ymarferol i reoli tensiwn, gwyrdroi disgwyliadau, datblygu tyndra a chreu bachau – pethau sy’n berthnasol i bob darn o ysgrifennu ffuglen da. Byddwn ni’n edrych ar sut y mae awduron eraill yn brawychu ac yn cyffroi eu darllenwyr, ac yn llunio ein creadigaethau sinistr ein hunain wedyn. Beth yn union sy’n ein dychryn chi? Ymunwch â chwrs a fydd yn llawn naws arswydus a rhyfedd – a pha ddiwrnod gwell i wneud hynny nag ar ddydd Gwener y trydydd ar ddeg?