Ymunwch â’r Young People’s Laureate for London*, Theresa Lola, a’r Children’s Laureate Wales cyntaf, Eloise Williams, i greu cynnwys difyr a chyffrous i oedolion ifanc. Gan drin a thrafod barddoniaeth a rhyddiaith, byddwn yn edrych ar yr hyn a allai apelio at ddarllenwyr amrywiol rhwng 12 a 25 oed, a sut y gallwn gyfathrebu â nhw mewn ffordd ystyrlon a diffuant. Byddwn yn ystyried themâu sy’n bwysig i oedolion ifanc gan gynnwys iechyd meddwl, perthynas pobl â’i gilydd, gwleidyddiaeth, dyfodol ein planed a heriau, gobeithion a breuddwydion eraill. Mewn gweithdai, trafodaethau un-i-un a sesiynau grŵp, a thrwy ddarllen llenyddiaeth i oedolion ifanc yn uchel, byddwn yn edrych ar iaith, deialog a chymeriadau y mae modd uniaethu â nhw. Erbyn diwedd y cyrsiau bydd gennych chi’r sgiliau, y syniadau a’r brwdfrydedd i barhau i ysgrifennu eich cerddi a’ch straeon eich hun gartref.

*(tan fis Ebrill 2020)