Dewislen
English
Cysylltu

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019

Cyhoeddwyd Mer 17 Ebr 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi mai’r beirniaid Cymraeg eleni yw’r darlledwr adnabyddus ac awdur chwaraeon, Dylan Ebenezer, Pennaeth Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth, Cathryn Charnell-White a’r bardd ac awdur Idris Reynolds, cyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn 2017 am ei gofiant i Dic Jones, Darn o Haul Draw yn Rhywle: Cofio Dic (Gwasg Gomer).

 

Ar banel beirniadu’r llyfrau Saesneg y mae’r bardd ac Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Lerpwl, Sandeep Parmar, Pennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth, Louise Holmwood-Marshall a’r nofelydd ac Athro Emeritws Ysgrifennu Creadigol Coleg Birbeck, Prifysgol Llundain, Russell Celyn Jones.

 

Mae’r ddau banel gweithgar wrthi’n darllen y llu o geisiadau amrywiol cyn penderfynu pa weithiau fydd yn dod i’r brig yn y tri chategori – Barddoniaeth, Ffuglen, a Ffeithiol Greadigol – yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac un prif enillydd yn y ddwy iaith. Dywedodd Idris Reynolds ei fod yn “chwilio am gyfrol a fydd yn aros yn y cof ymhell ar ôl cau’r cloriau.” Darllenwch mwy am feirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019 yma.

 

Cyhoeddir Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2019 ar 10 Mai eleni. Bydd cyfle i ddarllenwyr leisio barn ar lyfrau’r Rhestr Fer drwy bleidleisio dros wobr Barn y Bobl ar Golwg 360, a’r People’s Choice Award ar wefan Wales Arts Review. Noddir y categorïau Ffuglen eleni yn y ddwy iaith gan Brifysgol Aberystwyth, a noddir y categori Barddoniaeth Saesneg – Gwobr Roland Mathias – gan Gymdeithas Brycheiniog.

 

Am y tro cyntaf yn ei hanes cynhelir Seremoni Gwobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn Theatr y Werin, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ar 20 Mehefin.

 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Wobr Llyfr y Flwyddyn.