Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Ebrill

Cyhoeddwyd Llu 1 Ebr 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Ebrill 2019

 

Awdur Preswyl 2020 yn Llyfrgell Gladstone’s – 5 Ebrill

Mae rhaglen gystadleuol Awdur Preswyl Llyfrgell Gladstone’s yn darparu gofod ac adnoddau i bedwar awdur sydd a’u gwaith yn ymwneud â gwerthoedd rhyddfrydol. Mae’r broses yn agored i awduron ffuglen a ffeithiol ar bob cam o’u gyrfa.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gladstoneslibrary.org/events/writers-in-residence/submission-guidelines

 

Gwobr #Merky Books ar gyfer Awdur Newydd – 12 Ebrill

Bydd yr enillydd yn ennill cytundeb cyhoeddi gyda #Merky Books yn ogystal â chynrychiolaeth gan The Good Literary Agency. Bydd y wobr hefyd yn rhoi cymorth i bawb sydd yn ymgeisio gyda syniadau, gwybodaeth a mynediad at ddeunyddiau er mwyn datblygu eu syniadau a datblygu eu gwaith ysgrifennu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.penguin.co.uk/articles/2019/mar/merky-books-new-writers-prize/

 

Preswyliad Egin – 19 Ebrill

Preswyliad pythefnos o hyd yn ymateb i newid hinsawdd. Mae National Theatr Wales yn chwilio am hyd at 13 o artistiaid sy’n arbenigo mewn dulliau amrywiol i gymryd rhan yn y preswyliad. Mae’n agored i artistiaid newydd a phrofiadol fel ei gilydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.nationaltheatrewales.org/ntw-projects/egin/

 

Gwobr Ryngwladol Llên Micro Caeredin 2019 – 30 Ebrill

Mae’r gystadleuaeth hon ar agor i awduron byd-eang, boed wedi eu cyhoeddi neu beidio, cyn belled â’u bod nhw dros 18 mlwydd oed. Ni does thema ar gyfer y darnau, cyn belled eu bod nhw o dan 250 gair. Nid oes angen cael cysylltiad â’r Alban ychwaith.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.storyawards.org/enterflash-fiction-award

 

Gwobr Stori Fer Bryste – 1 Mai

Cystadleuaeth ysgrifennu ryngwladol flynyddol yw Gwobr Stori Fer Bryste, ac mae’n agored i awduron sydd wedi a heb eu cyhoeddi, o unrhyw le yn y byd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bristolprize.co.uk/rules

 

Cystadleuaeth Flynyddol Ryngwladol Barddoniaeth Gymreig – 26 Mai

Mae’r 13eg cystadleuaeth ryngwladol nawr yn agored ac yn derbyn ceisiadau. Mae’r gwobrau canlynol yn cael eu cynnig: Gwobr 1af – £500, 2il wobr – £250, 3ydd wobr – £100.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.welshpoetry.co.uk/entry/

 

Cystadleuaeth Stori Fer i Awduron Ifanc Cymru – 31 Mai

Mae’r gystadleuaeth yn nawr ar agor i’r rheiny rhwng 14 – 21 mlwydd oed sydd ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru. Gyda gwobr ariannol o £250 a dim ffi cystadlu, mae’r gystadleuaeth hon yn rhoi cyfle i awduron ifanc gystadlu gyda straeon byrion ar thema ‘marchnad.’ Dylai’r straeon fod rhwng 1000-2000 o eiriau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://swanseawriters.co.uk/competition/