Dewislen
English
Cysylltu

Archebwch Nawr: Llenyddiaeth Cymru yn Lansio Cyfleoedd Hyfforddiant i Awduron

Cyhoeddwyd Mer 18 Rhag 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi lansio cyfres o Ddiwrnodau Hyfforddiant sy’n ffurfio rhan o’n gweithgareddau Datblygu Awduron ar gyfer llenorion Cymru.

Mae ein diwrnodau hyfforddiant agored yn cynnig cyfleoedd i awduron fireinio ac ehangu eu sgiliau; datblygu a phroffesiynoli eu dulliau o weithio; cynyddu eu gallu i wneud gwaith fel hwyluswyr celfyddydol; cwrdd â rhwydweithio ag awduron eraill; a chlywed gan arbenigwyr yn y diwydiant. Fel y nodir yn ein Cynllun Strategol 2019-2022, mae Datblygu Awduron yn un o’n tair colofn gweithgaredd.

Rydym yn derbyn archebion am ddau ddiwrnod hyfforddiant ym mis Chwefror 2020. Un yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, a’r llall yng Nghaerdydd. Mae’r ddau ddiwrnod yn cael ei cynnal yn ddwyieithog, ac maent yn agored i unrhyw awduron sy’n byw yng Nghymru.

 

Cyflawni Gweithgaredd Llenyddol yn y Gymuned

Dyddiad: Dydd Sadwrn 1 Chwefror 2020
Lleoliad: Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy
Pris Tocyn: £20.00 am y diwrnod cyfan gan gynnwys bwffe ysgafn / £15.00 am y diwrnod cyfan (heb gynnwys cinio)
Iaith: Dwyieithog

 

Bydd y diwrnod hwn yn canolbwyntio ar ddarparu gweithgaredd llenyddol mewn lleoliadau cyfranogol a gweithio gyda phobl anabl. Bydd y diwrnod yn cyflwyno enghreifftiau o arfer da, yn darparu gwybodaeth ar fynediad a diogelu, rhannu technegau wrth gynnal gweithdy a gwerthuso, ac yn cynnwys cyflwyniadau gan Disability Arts Cymru. Bydd digon o gyfle hefyd i gwrdd ag awduron eraill a staff Llenyddiaeth Cymru, ac i ofyn cwestiynau.

I archebu eich lle, cliciwch yma: gyda chinio / heb ginio. Y diwrnod olaf y gellir archebu yw dydd Iau 30 Ionawr 2020.
Gwybodaeth am y Diwydiant a Datblygiad Proffesiynol

Dyddiad: Dydd Sadwrn 15 Chwefror 2020
Lleoliad: Llyfrgell Ganolog Caerdydd
Pris Tocyn: £20.00 am y diwrnod cyfan gan gynnwys bwffe ysgafn / £15.00 am y diwrnod cyfan (heb gynnwys cinio)
Iaith: Dwyieithog

 

Bydd y diwrnod hwn yn canolbwyntio ar wybodaeth y diwydiant a datblygiad proffesiynol yn y sector llenyddiaeth. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau gan staff Llenyddiaeth Cymru, panel cyhoeddwr (gan gynnwys cynrychiolwyr o Firefly Press, Graffeg, a Chyngor Llyfrau Cymru) a sgyrsiau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant ar sut i fod yn awdur proffesiynol. Bydd perfformiad a sgwrs gan y bardd a derbynnydd Ysgoloriaeth Awdur Llenyddiaeth Cymru, clare e. potter, yn ogystal â digon o gyfle i gwrdd ag awduron eraill a gofyn cwestiynau.

**WEDI GWERTHU ALLAN** Cysylltwch â ni ar post@llenyddiaethcymru.org os am ymuno â’r rhestr aros.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o ddiwrnodau hyfforddiant a fydd yn ymdrin ag amrywiaeth o themâu ac arbenigeddau yn hwyrach yn 2020. Os hoffech chi wneud cais am faes penodol rydych chi’n dymuno derbyn hyfforddiant ynddo, fe hoffem ni glywed gennych chi. Noder os gwelwch yn dda na allwn warantu cwrdd â’r holl geisiadau. Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau pellach trwy ein gwefan ac yn eu hyrwyddo ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n cylchlythyr.

Am ragor o wybodaeth ar ein diwrnodau hyfforddiant, neu ein mentrau Datblygu Awduron eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni.