Dewislen
English
Cysylltu

Awduron Wrth eu Gwaith: Cyfle i Awduron Cymreig yng Ngŵyl y Gelli 2019

Cyhoeddwyd Mer 27 Chw 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Awduron wrth eu Gwaith 2018
Mae Gŵyl y Gelli yn gwahodd ceisiadau newydd ar gyfer ei gynllun datblygu proffesiynol i awduron Cymreig, Awduron wrth eu Gwaith mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru ac wedi’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
**ar gau**

Bydd y cyfle datblygu proffesiynol yma i awduron Cymreig yn digwydd yn ystod Gŵyl y Gelli, sy’n rhedeg o ddydd Iau 23 Mai i ddydd Sul 2 Mehefin 2019. Bydd rhaglen gyflawn yr wythnos yn cynnig cyfleoedd i’r awduron a ddetholir fynychu dosbarthiadau meistr, gweithdai a sesiynau i rwydweithio gyda chyhoeddwyr o Brydain a thramor, cyhoeddwyr, y wasg ac asiantau. Bydd y cynulliad unigryw o gynrychiolwyr o’r diwydiant cyhoeddi sy’n digwydd yn y Gelli yn galluogi awduron a ddetholir i’r cynllun i greu gwaith newydd, gynyddu mewn hyder, meithrin sgiliau, a ffurfio rhwydwaith o gefnogaeth ymysg eu cyd-awduron. Rydym yn disgwyl y bydd rhwydweithiau newydd yn cael eu creu, a fydd yn cynorthwyo i awduron Cymreig chwilio’r ffordd drwy’r newidiadau yn y diwydiant cyhoeddi yn yr oes ddigidol. Nid oes terfyn oedran.

Mae cyfle ar gael i 5 awdur ychwanegol (i ymuno â grŵp awduron 2018)

Mae Gŵyl y Gelli yn gwahodd ceisiadau gan feirdd, awduron ffuglen a ffeithiol sydd yn ysgrifennu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Awduron Cymru sydd yn gymwys (wedi’u geni, addysgu neu’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd) ac yn dangos ymrwymiad clir i ddatblygiad proffesiynol drwy dystiolaeth o gyhoeddi.

Bydd ysgoloriaeth Awduron wrth eu Gwaith yn cynnwys llety, cynhaliaeth ar y safle a chostau teithio yng Nghymru. Mae safle’r ŵyl yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn ac mae pob lleoliad wedi ei osod gyda dolenni anwythol. Caniateir cŵn tywys. Bydd Gŵyl y Gelli yn archebu a threfnu llety, ond bydd cyfranogwyr yn gyfrifol am sicrhau eu trefniadau teithio eu hunain; ad-delir costau.

Er mwyn gwneud cais, rhaid cynnwys:

  • Bywgraffiad awdur – yn cynnwys profiad proffesiynol, cyhoeddiad/au a chyhoeddwyr (dim mwy na 200 gair).
  • Datganiad sy’n amlinellu eich ymrwymiad fel awdur Cymreig at ddatblygiad proffesiynol a sut bydd lle ar gynllun Awduron wrth eu Gwaith yn fuddiol i’ch gyrfa (dim mwy na 200 gair).
  • Amlinelliad byr o’ch prosiect cyfredol neu waith ar y gweill (dim mwy na 200 gair).

Ni ddylai eich cais fod yn hirach na dwy ochr, gan ddefnyddio gofod dwbl.

Dyddiad cau: 5.00 pm, Dydd Gwener 22 Mawrth 2019

Dim ond ceisiadau electroneg a dderbynnir.
Ni chaiff ceisiadau a anfonir drwy’r post, na cheisiadau hwyr eu hystyried.

Anfonwch eich cais cyflawn at: awduronwrtheugwaith@llenyddiaethcymru.org

 

TELERAU AC AMODAU:

Bwriad yr wythnos yw ymestyn creadigrwydd, allbwn, cefnogaeth grŵp cyd-awduron a chysylltiadau cyhoeddi; felly disgwylir i’r awduron llwyddiannus aros yn, neu’n agos i’r Gelli gydol yr ŵyl, o ddydd Iau 23 Mai i ddydd Sul 2 Mehefin 2019. Bydd y mwyafrif o’r gweithdai’n dechrau tua 10.00 am bob dydd. Bydd rhaid i gyfranogwyr fynychu o leiaf un cyfarfod pellach yn ystod 2019. Bydd gofyn i bob awdur ddarparu gwerthusiad llawn a manwl o’r wythnos yn ogystal ag ysgrifennu ar gyfer blog Rhyngwladol Gŵyl y Gelli yn ystod wythnos yr ŵyl.

Os oes gennych gwestiynau neu geisiadau am wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â: awduronwrtheugwaith@llenyddiaethcymru.org