Dewislen
English
Cysylltu

Bardd Cenedlaethol Cymru: Cerdd i gyfarch Emyr Humphreys yn 100 oed

Cyhoeddwyd Mer 17 Ebr 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

I nodi pen-blwydd y llenor a’r bardd Emyr Humphreys yn 100 mlwydd oed, mae Llenyddiaeth Cymru wedi comisiynu Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru i lunio cerdd o gyfarch iddo.

 

I gyfarch Emyr Humphreys yn 100 oed

(15.4.19)


Dangosodd ffordd i’n henwlad weld ei hun,
a’n herio fod y newydd er ein budd;
a’i sgwennu yntau’n gymaint rhan o’r llun
wnaeth helpu troi ein gwyll Cymreig yn ddydd.
Ac wrth nofela ym mha bynnag iaith,
wrth sgriptio cerdd, neu wrth fydryddu’r sgrîn,
yr un cwestiynu miniog gawn o’i waith,
yr un fu’r angerdd mewn sefyllfa flin.

Nid ‘byw yn llipa rhwng dwy iaith’ wnaeth hwn
ond pontio’n llachar; croesi’r ffin o hyd
o fewn ein gwlad, wrth greu ei fydoedd crwn,
yn her i’r ddeulais ganu ar y cyd.
Mae’i waith yn fodd i ni ‘ddi- ffinio’ n gwlad-
‘ysgyrion o oleuni’ a rhyddhâd.

Ifor ap Glyn

Bardd Cenedlaethol Cymru