Dewislen
English
Cysylltu

Bardd Cenedlaethol Cymru – Tri Chyfandir mewn Tair Wythnos

Cyhoeddwyd Iau 4 Hyd 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Fydd Ifor ap Glyn ddim adref yng Nghaernarfon ryw lawer yn ystod mis Hydref eleni wrth iddo godi ei bac a theithio i Lithwania, Tsieina a Chamerŵn yn ei rôl fel Bardd Cenedlaethol Cymru.

Y mae Ifor wedi ei wahodd i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gwyliau llên rhyngwladol ar dri chyfandir gwahanol yn ystod y mis.

“Bydd yn gyfle gwych” meddai, “i gyflwyno cerddi yn Gymraeg, a sôn am Gymru ledled y byd, ond dwi’n awyddus hefyd i ddysgu cymaint ag y medra’i am rôl llenyddiaeth yn y gwledydd hynny. Be allwn ni ddysgu o hynny?”

I Lithwania y bydd yn teithio yn gyntaf, a hynny i Ŵyl Lenyddiaeth Ryngwladol Drusininkai. Bydd beirdd o 15 gwlad yn dod ynghyd i rannu eu gwaith mewn perfformiadau a gweithdai ysgolion yn y brifddinas Vilnius, cyn symud ymlaen i ddinas Drusininkai ei hun. Bydd antholeg o’u gwaith, gan gynnwys cerddi gan Ifor ap Glyn wedi eu cyfieithu i Lithwaneg, yn cael ei lansio yn ystod yr ŵyl.

Yna, fe fydd Ifor yn teithio i Chengdu, Tsieina i gymryd rhan yng ngŵyl Barddoniaeth y Byd. Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei darlledu yn fyw yn Nhjeina a bydd y gweithgareddau wedyn yn cynnwys perfformio ar y stryd, a rhywbeth o’r enw Llosgi Barddoniaeth. “Dwi’m yn siwr be i ddisgwyl o hwnna!” meddai Ifor gan chwerthin.

Yn olaf, fe fydd yn mynd i Gamerŵn, a’r tro hwn bydd yn teithio yng nghwmni dau fardd arall o Gymru, Mike Jenkins, ac Eric Ngalle Charles. Mae Eric yn dod o Gamerŵn yn wreiddiol, ac mae’r daith wedi’i noddi gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Byddan nhw’n gwneud cyfweliadau radio a theledu ac yn hyrwyddo’r antholeg o gerddi o Gymru a Chamerŵn a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sef Hiraeth / Erzolirzoli. “Byddwn ni’n cyfarfod â’r Gweinidog Addysg yn y gobaith o’i ddarbwyllo i gynnwys y llyfr fel rhan o’u cwricwlwm cenedlaethol.”

Mae Ifor wedi bod yn Sweden, Gwlad Pwyl a Tjeina yn barod eleni fel rhan o’i rôl fel Bardd Cenedlaethol Cymru; “mae’n bwysig cenhadu dros Gymru lle bynnag daw’r cyfle”, meddai Ifor, “ond mae’r un mor bwysig cyflwyno ein llên, a’n hiaith ni nes adre, a dwi’n gobeithio y bydd cyfle i rannu rhai o’r profiadau tramor hyn mewn taith o gwmpas Cymru tua diwedd y flwyddyn”.