Dewislen
English
Cysylltu

Beirdd yr Her 100 Cerdd yn llwyddo i greu 100 o gerddi mewn 24 awr

Cyhoeddwyd Iau 3 Hyd 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 2019 heriodd Llenyddiaeth Cymru bedwar bardd i gyfansoddi 100 o gerddi mewn 24 awr. Â hithau wedi troi’n hanner dydd ar ddydd Iau 3 Hydref, daeth diwedd ar yr her, a llwyddiant wrth i’r beirdd lwyddo i gyrraedd y nod unwaith eto eleni.

Dros y 24 awr ddiwethaf mae pedwar bardd dewr – Beth Celyn, Dyfan Lewis, Elinor Wyn Reynolds a Matthew Tucker – wedi llwyddo i ysgrifennu cant o gerddi difyr, difrifol a doniol, rhai ohonynt wedi eu hysbrydoli gan geisiadau’r cyhoedd ar Twitter oedd yn defnyddio’r hashnod #Her100Cerdd ar Twitter.

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd oedd lloches y beirdd eto eleni, ac roedd staff Llenyddiaeth Cymru ar eu traed drwy’r nos i gadw llygad ar y beirdd blinedig ac i gynnig cefnogaeth a choffi. Gosodwyd y cerddi gorffenedig fesul un ar wefan Llenyddiaeth Cymru, a’u rhannu ar wefannau cymdeithasol.

Dyma’r seithfed tro y mae Llenyddiaeth Cymru wedi trefnu’r Her 100 Cerdd fel rhan o ddathliadau Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Erbyn hyn mae’r Her wedi sefydlu’i hun fel un o brif ddigwyddiadau llenyddol Cymru, ac yn fodd o ddathlu diwylliant llenyddol unigryw Cymru. Mae cannoedd yn cymryd rhan drwy anfon eu ceisiadau am gerddi, a miloedd rhagor yn dilyn dros y we. Y canlyniad yw fod Her 100 Cerdd yn fraslun o fywyd Cymru mewn un diwrnod, gyda’r cerddi yn adlewyrchu diddordebau, pryderon a phleserau’r Cymry. Anfonwyd ceisiadau am gerddi gan sefydliadau yn cynnwys Sain Ffagan, Barddas, Heno, BBC Radio Cymru, Comisiynydd y Gymraeg a Llyfrgell Dinbych. Roedd naws rhyngwladol o’r her eleni, gyda chais o’r Alban gan y bardd Marcas Mac an Tuairneir, a aeth ati i gyfieithu’r gerdd i’r Aeleg.

Cwblhawyd yr her funudau cyn hanner dydd gyda’r criw cyfan yn cydweithio i greu’r gerdd olaf un.

Gallwch fwynhau ffrwyth 24 awr a 100 o gerddi i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar ein gwefan yma.

Her 100 Cerdd 2019