Dewislen
English
Cysylltu

Briff Prosiect Dylunio Llenyddiaeth Cymru

Cyhoeddwyd Gwe 8 Chw 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae Llenyddiaeth Cymru, y cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu Llenyddiaeth yng Nghymru, am gomisiynu asiantaeth ddylunio creadigol neu ddylunydd llawrydd i ddylunio ac argraffu Cynllun Strategol newydd y sefydliad ar gyfer 2019-2022.

Er mwyn gwneud cais ar gyfer y gwaith, anfonwch ddyfynbris wedi’i rannu i’r adrannau isod erbyn hanner dydd ar ddydd Mercher 20 Chwefror os gwelwch yn dda:

Cynllun Strategol

  • Dylunio ac argraffu llyfryn 40 tudalen (gan gynnwys clawr)
    • Gyda phris tudalennau ychwanegol fesul 4
  • Maint: rydym yn agored i opsiynau gwahanol
  • Lliw llawn / Gorffeniad mat
  • Iaith: Dwyieithog (Cymraeg/Saesneg)
  • Fformat: Cymraeg ar un ochr, Saesneg ar y llall (mae’r nifer o dudalennau a nodwyd uchod yn cynnwys y ddwy iaith)
  • Nifer: os gwelwch yn dda darparwch ddyfynbris am argraffiad o 500; 1,000; a phris argraffu 500 copi ychwanegol i’r gwreiddiol

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn darparu’r holl gynnwys ysgrifenedig, ffotograffau, a chanllawiau brand y sefydliad gan gynnwys ein casgliad o liwiau brand.

Deunydd Cefnogol

Yn ogystal â dyfynbris, dylid darparu amserlen fanwl ar gyfer cyflawni’r gwaith. Nid ydym yn gofyn am enghreifftiau o ddyluniadau ar hyn o bryd, serch hynny byddai’n ddefnyddiol gweld esiamplau o’ch gwaith yn y gorffennol, a byddai geirdaon gan rai o’ch cleientiaid diweddar yn ddefnyddiol.

Amserlen y gwaith

Dylai’r ffeil digidol gael ei gwblhau a’i ddarparu i Llenyddiaeth Cymru mewn fformat sy’n addas i’w osod ar y we erbyn dydd Gwener 12 Ebrill. Dylai’r fersiynau print o’r Cynllun Strategol gael eu hargraffu a’u hanfon i swyddfa Llenyddiaeth Cymru ym Mae Caerdydd erbyn dydd Gwener 26 Ebrill.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Pennaeth Cyfathrebu, Hollie Aldridge:
029 2047 2266 / hollie@llenyddiaethcymru.org