Dewislen
English
Cysylltu

Cerdd Casia Wiliam i nodi 50 mlynedd ers i ddyn gerdded ar y lleuad

Cyhoeddwyd Gwe 19 Gor 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Ar 20 Gorffennaf 1969, 50 mlynedd yn ôl, cerddodd Neil Armstrong ar y lleuad – y person cyntaf erioed i wneud hynny. Roedd tri ohonynt yn roced Apollo 11, sef Neil Armstrong, Michael Collins a Buzz Aldrin.

I nodi’r pen-blwydd arbennig hwn, mae Casia Wiliam wedi cyfansoddi’r gerdd Tanio; ei cherdd swyddogol olaf fel Bardd Plant Cymru.

 

 

Tanio

Dal
yn
dynn.
Un.
Dau.
Tri…
Ac i ffwrdd â ni!
Pawb yn sownd yn ei sêt
pawb yn saff dan ei helmed
y byd i gyd yn dal ei wynt
wrth i’r tri ohonom wibio
yn gynt ac yn gynt trwy’r
awyr i fyny fyny, fyny, fyny
nes bod y tir yn diflannu
nes bod y llawr yn disgyn
a ninnau yn gadael orbit
y ddaear hon, y byd yn troi’n ddot
trwy’n ffenest fach gron ac er yr holl oriau
o ymarfer, y blynyddoedd o ddysgu, cynllunio,
breuddwydio am ddim ond y roced a’r gofod
pan ddaw’r eiliad, pan gamaf allan, a gosod troed
mewn lle na fuodd neb arall erioed o’r blaen
mae fy nghalon yn neidio ac yn dawnsio heb ddisgyrchiant

 i’w dal yn ei lle.

 

Casia Wiliam