Dewislen
English
Cysylltu

Cerdd newydd Bardd Plant Cymru ar gyfer #AwrDdaear

Cyhoeddwyd Sad 24 Maw 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Cerdd newydd Bardd Plant Cymru ar gyfer #AwrDdaear

Mae Casia Wiliam wedi creu cerdd ac adnodd dwyieithog newydd i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd. Rydym yn falch iawn bod Casia, fel Bardd Plant Cymru, yn cydweithio’n barhaus gyda sefydliadau, addysgwyr, plant a phobl ifanc i annog trafodaeth a gwaith creadigol ar faterion pwysig fel hyn.

Cafodd y gerdd ‘Help’ ei chreu yn arbennig ar gyfer ymgyrch #AwrDdaear, a ddigwyddodd nos Sadwrn 24 Mawrth am 8.30pm. Cafodd nifer o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol eu cynnal ar draws Cymru i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd, a’r effaith niweidiol mae ein hôl troed carbon yn ei gael ar yr amgylchedd ac ar bobl a chymunedau ar draws y byd.

 

Help

Blantos Cymru, a welwch chi’r glaw?
Fy nagrau yw’r rhain, yn disgyn mewn braw.

Blantos Cymru, a glywch chi fy sgrech?
Mae’r salwch yn taenu i bob man fel brech.

Blantos Cymru, rwy’n peswch, yn tagu –
yr holl fwg a’r plastig, mae’n anodd anadlu.

Blantos Cymru, rwy’n sgrechian mewn panig –
rwy’n hiraethu am yr iâ a orchuddia yr Arctig.

Blantos Cymru, a deimlwch chi’r gwres?
Mae’n llosgi fy nghroen, dod yn nes ac yn nes.

Blantos Cymru, a fedrwch chi addo
bod yn wahanol – eich bod chi am drio?

Blantos Cymru, a wnewch chi fy ngwarchod?
Mae amser o hyd i ddad-wneud y difrod.

Blantos Cymru, os y gweithiwch ynghyd,
fe rof i chi’r cwbl – fe rof i chi’r byd.

 

Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru 2017-2019

 

Cliciwch yma ar gyfer yr adnodd gwers.

 

Cynllun ar y cyd yw Bardd Plant Cymru rhwng Llenyddiaeth Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru, Urdd Gobaith Cymru ac S4C. Trwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau amrywiol mae’r cynllun yn cyflwyno llenyddiaeth i blant a phobl ifanc mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Mae’n fenter sy’n annog creadigrwydd, sgiliau chyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru.