Dewislen
English
Cysylltu

Cerddi’r Cofi Armi

Cyhoeddwyd Maw 2 Hyd 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae un ar ddeg cerdd wedi ymddangos o amgylch Clwb Pêl-droed Caernarfon dros yr haf, wedi eu llunio gan bobl ifanc y dref. Maent yn ddathliad o’r clwb ac i’w gweld ar hyd y waliau’r Ofal – cartref Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon, fel bod unrhyw un sy’n mynd i wylio gêm yno yn gallu eu mwynhau.

Mae’r cerddi yn gynnyrch gweithdai barddoniaeth gyda naw o hogiau Blwyddyn 8 Ysgol Syr Hugh Owen dan ofal y Prifeirdd Ifor ap Glyn a Rhys Iorwerth. Mae’r bechgyn yn rhan o gynllun TRAC 11-24 Gwynedd, prosiect i gefnogi pobl ifanc sydd mewn peryg o ymbellhau o addysg, gan roi profiadau cadarnhaol iddynt. Cynhaliwyd y prosiect mewn partneriaeth rhwng Llenyddiaeth Cymru, TRAC Gwynedd a Cics Cymru, cynllun gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru i annog pobl ifanc i wneud rhagor o chwaraeon.

Mae gweithgareddau barddonaieth a phêl-droed wedi hen sefydlu fel dull hwyliog o ymgysylltu yn greadigol, a bu’r bechgyn yn llunio cerddi byr ar themâu megis balchder yn y clwb, arwyr a dathliad. Mae’r hogiau yn falch iawn o weld eu gwaith yn cael ei arddangos yn yr Oval ac mae’n gamp wych i bobl ifanc nad ydynt yn cael eu canmol yn aml.

Mae Ifor ap Glyn a Rhys Iorwerth yn feirdd sy’n byw yng Nghaernarfon, ac fel dilynwyr pêl-droed brwd, roedd y ddau yn ddewis addas tu hwnt i gydweithio gyda’r hogiau ar y prosiect hwn.

Cynhaliwyd dathliad byr i ddiolch i’r bechgyn yn yr Ofal ddydd Gwener 21 Medi, ble cawsant weld eu geiriau ledled y cae pêl-droed, a derbyn copi o’r cerddi i’w cadw.

I ddarllen rhagor am rai o brosiectau Llenyddiaeth a Chwaraeon Llenyddiaeth Cymru, cliciwch yma.