Dewislen
English
Cysylltu

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cyhoeddi enw’r Bardd Preswyl cyntaf

Cyhoeddwyd Iau 28 Chw 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n falch iawn o gyhoeddi mai’r bardd-berfformiwr Rufus Mufasa, sydd wedi cael ei dewis fel y Bardd Preswyl cyntaf oll.

Bydd Bardd Preswyl Cenedlaethau’r Dyfodol yn dod â gwaith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn fyw, ynghyd â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol arloesol, ac yn hybu Cymru fel arweinydd y byd mewn datblygu cynaliadwy. Cyflwynir y cynllun mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru.

 

Meddai’r bardd Rufus Mufasa:

“Mae’n anrhydedd cael fy mhenodi’n Fardd Preswyl cyntaf i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

“Rydw i eisiau creu ystadegau cerddorol, gwneud barddoniaeth o bolisi, rapio’r rheolau, a’r cyfan er mwyn cael dyfodol mwy llachar a throi ein huchelgais gyfun i drawsnewid ein bywydau er gwell yn realiti.”

Meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Un o nodweddion mwyaf trawiadol gwaith Rufus yw darganfod ysbrydoliaeth a harddwch mewn lleoliadau anarferol a chynrychioli lleisiau gwahanol, lleisiau sy’n cael eu hanghofio’n aml.

“Rydym ni’n teimlo’n llawn cyffro wrth ddisgwyl i weld sut y bydd Rufus yn dehongli’n greadigol bosibiliadau ein Deddf arloesol, a gobeithio y bydd yn ysbrydoli eraill i wneud y newid diwylliannol hwnnw sydd ei angen er mwyn sicrhau fod gennym fywydau gwell bywyd heddiw ac yn y dyfodol.”

Mae Rufus Mufasa yn artist cyfranogol arloesol sy’n hyrwyddo addysg hip hop a datblygu barddoniaeth sy’n hygyrch i bawb. Mae Rufus yn Awdur ar Waith y Gelli, mae hi’n mentora carcharorion yng Ngharchar Parc a hi oedd yr artist cyntaf o Gymru i berfformio yng ngŵyl Ruisrock, y Ffindir. Mae Rufus yn byw ym Mhontypridd gyda’i phartner a dwy ferch.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn unigryw, yn y ffaith mai Cymru yw’r unig wlad yn y byd i gynnwys diwylliant fel rhan o’n diffiniad o ddatblygu cynaliadwy; gan roi gwerth ar sut y gall ymweld â’ch amgueddfa leol neu fynd i’r sinema wella llesiant unigolyn a chymuned.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: futuregenerations.wales