Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Ionawr

Cyhoeddwyd Mer 10 Ion 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae sefydliadau ledled y DU yn edrych am dalent llenyddol newydd a sefydledig, yn ogystal ag ymatebion arloesol gan y sector. Dyma rai cystadlaethau a gwobrau sydd ar agor ar hyn o bryd, ynghyd â’u dyddiadau cau. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar Facebook, Twitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Hometown Tales Wales – 14 Ionawr

Ar gyfer straeon sy’n archwilio’r thema ‘cartref’, a’r hyn y mae’n ei olygu i fyw a pherthyn yn y DU heddiw. Ffuglen / Ffeithiol.

 

Gwobr Keats-Shelley – 15fed Ionawr

I oedolion (dros 18) i ysgrifennu cerddi a thraethodau sy’n ymateb yn greadigol i waith y Romantics. Barddoniaeth / Ysgrifennu Beirniadol.

 

Gwobr Young Romantics – 15 Ionawr

Gwahoddir pobl ifanc 16-18 oed i ysgrifennu cerdd am ryddid (liberty); neu draethawd, ar unrhyw agwedd o waith neu fywydau’r Romantics a’u cylchoedd. Barddoniaeth / Ysgrifennu Beirniadol.

 

Gwobr Terry Hetherington Young Writers Award – 31 Ionawr

Gwahoddir pobl 18-30 oed i gyflwyno 1-3 o gerddi, neu ddarn o ffuglen hyd at uchafswm o 2500 o eiriau ar unrhyw bwnc. Barddoniaeth / Ffuglen.

 

British Book Award – 9 Chwefror

Categorïau gwahanol. Pob genre.

 

Rubery Book Award – 31 Mawrth

Gwobr ar gyfer llyfrau hunan-gyhoeddedig a rhai a gyhoeddwyd yn anninynnol. Pob genre.

 

Labordy Llyfrgell Carnegie – 3 Ebrill

Ar gyfer staff llyfrgelloedd sydd â syniadau arloesol am sut i ddatblygu eu llyfrgell, ac sy’n dangos ymrwymiad i hunan ddatblygiad a chydweithio.

Competitions