Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Mis Mawrth

Cyhoeddwyd Gwe 1 Maw 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Mawrth 2019

 

Gwobr Genedlaethol Stori Fer y BBC 2019 – 11 Mawrth 2019

Mae Gwobr Genedlaethol Stori Fer y BBC gyda Phrifysgol Caergrawnt yn galw am geisiadau, gyda’r darlledwr Nikki Bedi yn cadeirio’r panel beirniadu ar gyfer 2019. Mae’r panel yn cynnwys Richard Beard, Daisy Johnson, Cynan Jones, Di Speirs, ac eraill.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/9sv29fKqQrSTQWndd7Z9pq/the-bbc-national-short-story-award-2019-with-cambridge-university

 

Gwobr Awduron Ifanc WICKED 2019 – 18 Mawrth

Mae’r gwobrau wedi eu rhannu i 6 categori, ar gyfer ymgeiswyr 5 – 25 oed, yn galluogi pobol ifanc ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon gyflwyno darn o waith ar thema neu destun o’u dewis. Mae croeso i bobol ifanc gyflwyno gwaith wedi eu hysgrifennu adref neu yn yr ysgol, ac anogir athrawon i gyflwyno gwaith ar ran eu disgyblion.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.wickedyoungwriterawards.com/

 

Cyfleoedd datblygu a swyddi llawrydd gyda Words of Colour – 20 Mawrth

Mae Words of Colour yn chwilio am bobl i gyflawni rolau llawrydd cyflogedig ym Mryste: ffotograffwyr, fideograffwyr ac adolygwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://wordsofcolour.co.uk/roles/

 

Cystadleuaeth Stori Fer Limnisa 2019 – 30 Mawrth

Cystadleuaeth gored i awduron o bob cwr o’r byd i gyflwyno eu straeon byrion hyd at 1500 gair, wedi eu hysbrydoli gan y llun ar y wefan. Y wobr gyntaf yw wythnos, hollgynhwysol, ar encil i awduron mewn lleoliad glan môr yng Ngroeg.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.limnisa.com/

 

Cyfle i Awduron BAME – 31 Mawrth

Mae Borough Press wedi partneru gyda The Good Literary Agency i gynnig cyfle cyflwyno i awduron BAME sydd ar hyn o bryd heb asiant. Bydd yr enillydd yn derbyn cytundeb cyhoeddi gwerth £10,000 gyda The Borough Press, cynrychiolaeth gan The Good Literary Agency, a chyfle mentora gyda Nikesh Shulka.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.boroughpress.co.uk/2018/12/17/bame-open-submission-period/

 

Gwobr Ryngwladol Rubery 2019 – 31 Mawrth

Mae Gwobr Llyfr Rhyngwladol Rubery 2019 yn agored ar gyfer llyfrau sydd wedi eu hunan-gyhoeddi neu wedi eu cyhoeddi’n annibynnol. Bydd y llyfr buddugol yn cael ei ddarllen gan Asiant Llenyddol o Lundain. Caiff ffuglen (pob genre), llyfrau i oedolion ifanc, bywgraffiadau, ysgrifennu ffeithiol, hunangymorth, coginio, barddoniaeth, ffotograffiaeth ayyb i gyd eu derbyn. Does dim cyfyngiad ar y math o lyfr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.ruberybookaward.com/

 

Grantiau Authors’ Foundation – 1 Ebrill

Mae’r Authors’ Foundation ac Ymddiriedolaeth Gwobr K Blundell yn cynnig dwy grant yn flynyddol i awduron sydd a’u prosiect ar gyfer cyhoeddwr Prydeinig. Mae’r grantiau ar gael i gynorthwyo gyda chostau ymchwil, neu i roi amser gwerthfawr i awdur gwblhau eu gwaith.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.societyofauthors.org/Grants/Grants-for-works-in-progress

 

Gwobr Awduron Alpine Fellowship 2019 – 1 Ebrill

Dyfarnir y wobr i’r darn ysgrifennedig gorau ar thema hunaniaeth; sef thema Symposiwm Blynyddol 2019 Cymdeithas Alpine. Caiff yr enillydd a’r ddau agosaf at y brig eu gwahodd i fynychu’r Symposiwm yn Fjällnäs. Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn gwobr ariannol o £10,000 ac yn derbyn y wobr gan y bardd John Burnside.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://alpinefellowship.com/apply/

 

Rhaglen Fentora Ledbury ar gyfer Egin Adolygwyr Barddoniaeth – 1 Ebrill

Mae’r rhaglen fentora i annog amrywiaeth o fewn diwylliant adolygu barddoniaeth yn dychwelyd am yr eildro, ac yn agored nawr ar gyfer ceisiadau gan egin leisiau barddonol newydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.poetry-festival.co.uk/

 

Awdur Preswyl 2020 yn Llyfrgell Gladstone’s – 5 Ebrill

Mae rhaglen gystadleuol Awdur Preswyl Llyfrgell Gladstone’s yn darparu gofod ac adnoddau i bedwar awdur sydd a’u gwaith yn ymwneud â gwerthoedd rhyddfrydol. Mae’r broses yn agored i awduron ffuglen a ffeithiol ar bob cam o’u gyrfa.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gladstoneslibrary.org/events/writers-in-residence/submission-guidelines

 

Gwobr Stori Fer Bryste – 1 Mai

Cystadleuaeth ysgrifennu ryngwladol flynyddol yw Gwobr Stori Fer Bryste, ac mae’n agored i awduron sydd wedi a heb eu cyhoeddi, o unrhyw le yn y byd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bristolprize.co.uk/rules

 

Cystadleuaeth Flynyddol Ryngwladol Barddoniaeth Gymreig – 26 Mai

Mae’r 13eg cystadleuaeth ryngwladol nawr yn agored ac yn derbyn ceisiadau. Mae’r gwobrau canlynol yn cael eu cynnig: Gwobr 1af – £500, 2il wobr – £250, 3ydd wobr – £100.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.welshpoetry.co.uk/entry/

 

Cystadleuaeth Farddoniaeth Gŵyl Farddoniaeth Ledbury 2019 – 18 Gorffennaf

Wedi ei feirniadu gan Daljit Nagra, mae enillydd y wobr gyntaf yn derbyn £1000, cwrs preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a gwahoddiad i ddarllen yn nigwyddiad yr enillwyr yng Ngŵyl 2020. Ffi ymgeisio yw £5.75 am y gerdd gyntaf, a £3.50 am unrhyw rai yn rhagor. Mae plant a phobol ifanc yn cael gyrru eu cerdd gyntaf am ddim.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.poetry-festival.co.uk/ledbury-poetry-competition/