Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Mis Chwefror 2020

Cyhoeddwyd Sad 1 Chw 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Galwad am Fynegiant o Ddiddordeb-12.00 amser cinio dydd Iau 6 Chwefror

Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb gan awduron, gwneuthurwyr ffilm a darlunwyr i gyflwyno tri gweithdy cyfranogi a llenyddiaeth yn ne Cymru rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2020. Mae gennym bartneriaeth hir-sefydlog gyda llawer o Awdurdodau Lleol ledled Cymru, ac mae’r cyfle hwn yn gysylltedig â pharhad prosiectau penodol yn Nyffryn Rhymni, Cwmbrân a Chasnewydd.

Mae’r ffocws a’r themâu yn cynnwys: plant a phobl ifanc, gwaith pontio’r cenedlaethau, creadigrwydd digidol, ac amrywiaeth ddiwylliannol.

Mae croeso i awduron ac artistiaid sy’n byw ledled Cymru wneud cais.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/galwad-am-fynegiant-o-ddiddordeb/

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Chwefror 2020

 

Encil Awduron Nant – Cyfredol

Croeso i Nant; hen fwthyn Gradd II* sydd wedi ei ail gynllunio’n arbennig ar gyfer encilion ysgrifennu. Wedi ei leoli ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mae’r bwthyn hunan-arlwyo yma yn darparu hafan gyffyrddus a thawel i unrhyw un sydd angen canolbwyntio ar waith ar y gweill, ychwanegu’r manylion olaf un i’ch gwaith ysgrifennu, neu i ailgynnau eich creadigrwydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.tynewydd.cymru/nant/

 

Cwmni Cydweithredol Troed-y-rhiw

Mae Cwmni Cydweithredol Troed-y-rhiw yn awyddus i gomisiynu drama gan ddramodydd (neu ddramodwyr) addawol, i’w pherfformio o gwmpas ardal Tregaron pan fydd yr Eisteddfod yn cael ei gynnal yno eleni.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ar Trydar neu drwy e-bostio swyddfa@theatrtroedyrhiw.com

 

Galwad am gyfraniadau Y Stamp – Chwefror

Yn Chwefror 2020 mi fydd gwefan Y Stamp yn edrych ar argyfwng yr hinsawdd, a sut gall artistiaid a sgwennwyr ddychmygu dyfodol newydd. Maent yn edrych am ymatebion radical a syniadau cyffroes. Os â diddordeb, ewch draw i wefan Y Stamp am fwy o wybodaeth.

 

Europa28 Gŵyl y Gelli : beth mae Ewrop yn ei olygu i chi? – 1 Chwefror

Mae Europa28 yn brosiect byd-eang a gynhelir gan Ŵyl y Gelli. Mae’r prosiect yn ymchwilio i ddyfodol Ewrop, ac yn dathlu rhai o unigolion mwyaf creadigol y Cyfandir. Mae 28 o awduron benywaidd o 28 gwlad Ewropeaidd wedi eu comisiynnu i rannu eu gweledigaethau ar gyfer  traethodau a darlithoedd newydd y bydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  https://www.hayfestival.com/europa28/competition

 

Gwobr Ysgrifennu am Fywyd Spread the Word – 3 Chwefror, 11.00 am

Mae Gwobr Ysgrifennu am Fywyd Spread the Word yn agored i awduron sy’n byw yn y DU, sydd dros 18, sydd heb gyhoeddi gwaith ac nac sydd ag asiant llenyddol. Mae’r Wobr yn diffinio Ysgrifennu am Fywyd fel gwaith ysgrifenedig sy’n ffeithiol ond “â’r bwriad o fod yn wir”, ac sy’n adlewyrchu ar siwrne bywyd neu brofiadau personol. Bydd yr enillydd yn derbyn £1,000, mentor ysgrifennu, cwrs Arvon (yn ddibynol ar argaeledd), aelodaeth dwy flynedd gyda’r Royal Society of Literature, a chyfarfod datblygu gydag asiant a golygydd. Bydd dau awdur sy’n derbyn cymeradwyaeth uchel yn derbyn £500 yr un, dau sesiwn mentora a chyfarfod datblygu gydag asiant a/neu olygydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.spreadtheword.org.uk/projects/life-writing-prize/

 

Cystadleuaeth Stori Fer ‘Writers & Artists’ – 13 Chwefror

Mae cystadleuaeth stori fer flynyddol ‘Writers & Artists ’yn rhoi cyfle i chi ennill lle ar un o gyrsiau ysgrifennu preswyl Arvon (gwerth £ 1000, wedi ei leoli yn Lloegr) a chael eich stori wedi’i chyhoeddi ar www.writersandartists.co.uk. I gystadlu, cyflwynwch stori fer i oedolion heb fod dros 2,000 o eiriau ar thema o’ch dewis chi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.writersandartists.co.uk/competitions

 

Gwobr Ysgrifennu Newydd Papatango 2020 – 17 Chwefror

Gwobr Ysgrifennu Newydd Papatango 2020 yw’r wobr fwyaf yn y DU i ddramodydd. Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl ddinasyddion y DU ac Iwerddon. Er mwyn ymgeisio, mae’n rhaid cyflwyno drama gyfan (isafswm o 60 munud neu 9,000 gair) sy’n wreiddiol ac nad sydd wedi ei pherfformio nac ei chynhyrchu. Caiff yr ennillydd gyfle i ddatblygu’r ddrama gyda Papatango dros gyfnod o ychydig fisoedd, a bydd cyfle i’w berfformio yn Llundain ac ar daith cenedlaethol. Bydd y sgript yn cael ei gyhoeddi gan Nick Hern Books a bydd yr awdur yn derbyn breindal o werthiant y tocynnau yn ogystal â comisiwn o £6,500 ar gyfer eu drama nesaf.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://papatango.co.uk/#new-writing-prize

 

Diwrnod Agored DHA i awduron a gaiff eu tangynrychioli – dyddiad cau 24 Chwefror

Mae David Higham Associates, asiantaeth lenyddol sydd wedi ei lleoli yn Llundain, yn falch iawn o gyflwyno Diwrnod Agored yn Newcastle i gefnogi awduron a gaiff eu tangynrychioli, ble bynnag y bont yn y DU.

Bydd y diwrnod hwn yn gyfle gwych i egin awduron o gefndiroedd a gaiff eu tangynrychioli (BAME, LGBTQ, lleiafrifoedd diwylliannol a chrefyddol, dosbarth gweithiol, anabl) i ddarganfod rhagor am y diwydiant a chael asiant llenyddol blaenllaw i edrych ar eu gwaith. Rhaid i ymgeiswyr fod heb asiant. Bydd DHA yn cynnig ysgoloriaeth am gostau teithio i sicrhau nad oes rhwystrau i unrhyw un fynychu.

Mae’r broses ymgeisio nawr ar agor a bydd yn cau ar 24 Chwefror 2020. Bydd y digwyddiad yn digwydd ar 10 Mehefin 2020.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: https://www.davidhigham.co.uk/dhaopenday/

 

Gwobr Farddoniaeth Christopher Tower 2020 – 2 Mawrth

Mae’r wobr hon yn agored i fyfyrwyr rhwng 16-18 oed sydd yn cael eu haddysgu yn y DU, a does dim ffi cystadlu. Er mwyn ymgeisio, bydd rhaid cyflwyno cerdd hyd at 48 llinell ar y testun: Coed. Mae’r gwobrau’n amrywio rhwng £250 a £3,000. Bydd rhai ymgeiswyr hefyd yn cael eu gwahodd i fynychu Ysgol Haf Farddonol Tower, sy’n digwydd bob dwy flynedd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.chch.ox.ac.uk/research-and-academia/competition-information

 

Gwobr Erthygl 2020 Fitzcarraldo Editions/Mahler & LeWitt Studios – 15 Mawrth

£3,000 ar gyfer y cynnig gorau am erthygl hyd llyfr (isafswm o 25,000 o eiriau) gan awdur sy’n byw yn y DU neu Iwerddon ac sydd heb eto sicrhau cytundeb cyhoeddi. Bydd y beirniaid yn edrych ar gynhigion am erthyglau sy’n archwilio ac yn ehangu ar bosibiliadau’r ffurf, heb unrhyw gyfyngiadau o ran thema neu bwnc. Yn ogytsal â gwobr ariannol o £3,000, bydd yr enillydd yn cael cyfle i gyflawni preswyliad o hyd at dri mis yn y Mahler & LeWitt Studios yn Spoleto, yr Eidal, yn ystod haf 2020, i weithio ar eu llyfr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://fitzcarraldoeditions.com/prizes/essay-prize

 

Gwobrau New Welsh Writing 2020: Gwobr Rheidol ar gyfer Rhyddiaith gyda Thema neu Leoliad Cymreig – 17 Mawrth

Dyfarnir y wobr hon am lyfr byr rhwng 5,000 a 30,000 gair sydd heb ei gyhoeddi. Mae angen iddo fod yn Saesneg ei iaith ond â thema neu leoliad Cymreig. Mae’n hanfodol fod yr ymgeiswyr yn breswylwyr yn y DU neu Iwerddon, neu wedi eu haddysgu yng Nghymru am o leiaf 6 mis. Bydd yr ennillydd yn derbyn gwobr ariannol o £1,000 fel blaendal tuag at gytundeb e-gyhoeddi yn ogystal â beirniadaeth gadarnhaol gan yr asiant llenyddol Cathryn Summerhayes o Asiantaeth Llenyddol Curtis Brown yn Llundain. Cwrs preswyl o ddewis yr awdur yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yw’r ail wobr, ac arhosiad dwy noson yn Llyfrgell Gladstone yn y Fflint yw’r drydedd wobr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.newwelshwritingawards.com/

 

Cystadleuaeth Writing Wizardry – 27 Mawrth

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored ar gyfer awduron ifanc o dan 11 oed. Er mwyn ymgeisio, bydd angen danfon cerdd neu stori sy’n llai na 500 gair. Does dim angen i’r stori fod ar thema benodol, ond mae’n rhaid iddo fod yn waith gwreiddiol gan yr ymgeisydd. Bydd yr ennillydd ym mhob categori yn derbyn tŵr o lyfrau a tri chopi am ddim o’r flodeugerdd a fydd yn cynnwys y gwaith. Bydd yr eilion gorau yn derbyn taleb llyfrau gwerth £25 a tri chopi o’r flodeugerdd. Bydd gwobr arbennig hefyd i’r ysgol sydd a’r mwyaf o geisiadau ar y rhestr fer.

Am ragor o wybodaeth, ewch i  https://www.fresherpublishing.co.uk/writing-wizardry-competition/

 

Gwobr Write on Art– 31 Mawrth

Mae Write on Art yn wobr flynyddol ar gyfer awduron rhwng 15-18 oed sydd wedi ei noddi gan Art Uk a’r Paul Mellon Centre for Studies in British Art. Er mwyn ymgeisio, mae’n rhaid dewis un darn o waith celf ar wefan Art UK ac ysgrifennu amdano: Beth yw’r neges mae’n ei gyfleu? Beth yw’r hanes tu ôl iddo? Sut mae’n gwneud i chi deimlo? Bydd yr ennillwyr yn ennill gwobr ariannol rhwng £100-£500 ac fe y traethodau eu harddangos ar wefan y noddwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.writeonart.org/

 

Gwobr Stori Fer Caerfaddon– 20 Ebrill

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw awdur, o du fewn neu o du allan y DU, sydd dros 16 oed.

Er mwyn ymgeisio, mae angen stori heb ei chyhoeddi hyd at 2,200 gair ar unrhyw destun. Bydd yr ennillydd yn derbyn £1,200, bydd yr ail wobr yn £300, a’r drydedd wobr yn £100. Mae tâl o £8 am bob cais.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bathshortstoryaward.org/

 

Gwobr Stori Fer Bryste– 30 Ebrill

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw awdur cyhoeddedig neu anghyhoeddedig, o du fewn neu o du allan y DU.

Bydd 20 stori yn cael eu rhoi ar restr fer a’u cyhoeddi mewn blodeugerdd. Bydd cyntaf, ail a thrydydd yn cael eu dewis o’r rhestr fer a bydd yr enwau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Hydref 2020. Bydd y cyntaf yn derbyn £1000, yr ail yn derbyn £500 a’r drydedd yn derbyn £250. Bydd 17 o ennillwyr eraill yn derbyn £100.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bristolprize.co.uk/news/2020-bristol-short-story-writing-competition

 

Cystadleuaeth Stori Fer a Barddoniaeth Lucent Dreaming 2020 – 30 Mai

Mae Lucent Dreaming yn gylchgrawn ysgrifennu creadigol annibynnol sy’n cyhoeddi straeon byrion, cerddi a gwaith celf prydferth, swreal a llawn dychymyg gan egin awduron ac artistiaid o bedwar ban byd. Ar hyn o bryd meant yn gwahodd ceisiadau am ddwy gystadleuaeth: straeon byrion a barddoniaeth. Gallwch gyflwyno hyd at 5 stori fer a 5 cerdd i fod â’r cyfle i ennill cynnyrch unigryw Lucent Dreaming, cyhoeddi’ch gwaith, golygu am ddim am flwyddyn yn ogystal â gwobr ariannol.

https://lucentdreaming.com/lucent-dreaming-2020-short-story-and-poetry-contests/

Literature Wales