Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Mis Rhagfyr

Cyhoeddwyd Sul 1 Rhag 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Tachwedd a Rhagfyr 2019

 

Encil Awduron Nant – Mis Tachwedd ymlaen

Croeso i Nant; hen fwthyn Gradd II* sydd wedi ei ail gynllunio’n arbennig ar gyfer encilion ysgrifennu. Wedi ei leoli ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mae’r bwthyn hunan-arlwyo yma yn darparu hafan gyffyrddus a thawel i unrhyw un sydd angen canolbwyntio ar waith ar y gweill, ychwanegu’r manylion olaf un i’ch gwaith ysgrifennu, neu i ailgynnau eich creadigrwydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.tynewydd.cymru/nant/

 

Gwobr Llyfr Lluniau Bioamrywiaeth Cogan 2020 – 2 Rhagfyr 2019

Mae’r wobr yma ar gyfrau llyfrau lluniau yn unig (addas ar gyfer blant rhwng 3-7 oed) ond gellir fod yn ffuglen neu yn ffeithiol.  Rydym yn edrych am lyfrau gyda themau cryf o bryderon ecoloegolar gyfer ein planed ni ar lefel lleol neu fyd-eang. I fod yn gymwys ar gyfer y wobr, mae angen i’r llyfrau fod wedi eu cyhoeddi rhwng 1af Medi 2017 a 31ain Awst 2019 awduron hynny sydd o gefndiroedd icwm isel yn y Deyrnas Unedig, neu o gartrefi sydd yn ennill £16,000 neu lai yn flynyddol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.coganprimary.ik.org/DiversityDelegates.html 

 

Cystadleuaeth Stori Fer Nobrow – 9 Rhagfyr 2019

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, cyflwynwch stori fer neu ddarn ffeithiol greadigol o hyd at 3,000 o eiriau sy’n gysylltiedig â’r thema “The Censor”. Gall eich stori ddehongli’r thema hon mewn unrhyw ffordd. Ni ddylai’r gwaith fod wedi ei gyhoeddi. Bydd Nowbrow Press yn cyhoeddi hyd at 12 ymgais fuddugol mewn blodeugerdd stori fer ddarluniadol. Bydd y prif enillydd yn derbyn £2,000 a bydd yr holl gyfranwyr dethol yn derbyn £150 ynghyd â dau gopi o’r llyfr, ac yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiadau gan gynnwys lansiad a darlleniadau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://nobrow.net/competition/

 

Ruth Rendell Short Story Competition – 22 Rhagfyr 2019

Mae InterAct Stroke Support yn lansio ei seithfed Cystadleuaeth Stori Fer Ruth Rendell b. I gystadlu, cyflwynwch stori fer mewn unrhyw genre heb fod dros 1,000 o eiriau. Bydd enillydd y gystadleuaeth yn derbyn £ 1,000 ac yn ysgrifennu pedair stori arall ar gyfer Cymorth Strôc InterAct dros gyfnod o flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.interactstrokesupport.org/ssc2020

 

Gwobr Farddoniaeth The Moth – 31 Rhagfyr 2019

Dyma wobr ar gyfer cerdd unigol sydd heb ei chyhoeddi, ac mae’n agored i unrhyw un dros 16 oed. Gall cerddi fod o unrhyw hyd ac ar unrhyw bwnc. Y wobr ar gyfer y prif enillydd yw 10,000€, a bydd y tri agosaf at y brig oll yn derbyn 1,000€. Caiff y Rhestr Fer ei chyhoeddi fis Mawrth 2020, a bydd y 4 cerdd yn ymddangos yn rhifyn y gwanwyn The Moth. Fe gyhoeddir y prif enillydd mewn seremoni yn Poetry Ireland yn Nulyn ar 30 Ebrill 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.themothmagazine.com/a1-page.asp?ID=8466&page=21

 

Galwad Agored: Blodeugerdd 2020 – 31 Rhagfyr 2019

Mae’r Stamp yn chwilio am gyfraniadau ar gyfer blodeugerdd newydd o gerddi. Bydd ‘blodeugerdd 2020’ yn snapshot o’r foment hon mewn barddoniaeth Gymraeg. Rydym yn chwilio am amrywiaeth eang o gerddi, gan amrywiaeth eang o feirdd, o feirdd gwlad i brifeirdd, o gerddi papur, i gerddi instagram, ac i gerddi perfformiadol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.ystamp.cymru/single-post/2019/09/17/Galwad-Agored-Blodeugerdd-2020

 

Cyfle blynyddol i gyflwyno sgriptiau drama i BBC Writersroom – 10.00 am, 9 Rhagfyr 2019 – 5.00 pm, 6 Ionawr 2020

Yn ystod y cyfnod cyflwyno gallwch gynnig sgript drama ar gyfer ffilm, teledu, radio, llwyfan, arlein a teledu/radio I blant. Dylai’r sgriptiau fod yn rhai gorffenedig (nod y drafft cyntaf) ac oleiaf 30 tudalen o hyd. Ar ddiwedd y broses, bydd grŵp o awduron (rhwng 10 – 15) yn cael eu dewis I ymuno â grŵp datblygiad Ystafell Ddrama BBC ar gyfer 2020/21. Gan amlaf bydd y grŵp yn cwrdd unwaith y mis ac yn derbyn hyfforddiant a datblygiad sydd wedi ei dargedu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bbc.co.uk/writersroom/opportunities/script-room

 

Gwobr Soho Theatre Verity Bargate 2020 – 10 Ionawr 2020

Gwobr Verity Bargate yw gwobr ysgrifennu newydd y Soho Theatre. Mae’r wobr yn agored i unrhyw ddramodydd sydd â llai na 3 cynhyrchiad theatrig eisoes ac sy’n byw yn y DU neu Iwerddon. Nid oes cyfyngiadau o ran pwnc. Mae sioeau cerdd a ffurfiau eraill o theatr yn gymwys, ond fe gaiff ei feirniadu ar safon y testun yn unig. Bydd yr enillydd yn derbyn £7,500 ar ffurf opsiwn ecsgliwsif i’r Soho Theatre gynhyrchu’r ddrama.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://sohotheatre.com/artists/writers/verity-bargate-award/

 

Gwobr Farddoniaeth Magma 2019/20 – 11 Ionawr 2020

Mae dwy gystadleuaeth o fewn y wobr hon. Mae un ar gyfer cerddi byrion o hyd at 10 llinell, ac un ar gyfer cerddi o 11 I 50 o linellau. Rhaid iddynt fod yn y Saesneg ac mae rhaid iddynt fod yn gerddi gwreiddiol. Nid yw cerddi sydd wedi eu cyhoeddi, hunan-gyhoeddi neu eu derbyn i’w cyhoeddi yn gymwys. Mae gwobrau’n amrywio o £150 I £1000.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://magmapoetry.com/competition/

 

Gwobr Mogford ar gyfer ysgrifennu am fwyd a diod – 13 Ionawr 2020

Mae’r wobr flynyddol hon ar agor i awduron o bedwar ban, ac mae wedi ei noddi gan Grŵp Gwestai a Bwytai Mogford. I gyflwyno cyflwynwch stori fer heb fod dros 2,500 sydd  â bwyd neu ddiod ynghlwm ag ef. Bydd yr enillydd yn derbyn £10,000, ac fe’i cyhoeddir mewn seremoni wobrwyo ar 1 Ebrill 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.mogfordprize.co.uk/

 

Gwobr Alternarratives ar gyfer Arloesedd mewn Chwedleua – 13 Ionawr 2020

Mae gwobr Alternarratives yn wobr £15,000 i awduron o’r DU i archwilio arloesedd mewn chwedleua byr. Yn y flwyddyn beilot hon, bydd y wobr yn annog adroddwyr i ddychmygu sut y gall ffuglen fer helpu ail-gysylltu pobl ifanc â darllen er pleser. Mae’r cyfle ar agor i awduron o bob math – annogir yn benodol awduron nad ydynt yn ysgrifennu i bobl ifanc. Y brif wobr yw £15,000, a bydd 10 awdur ar y rhestr fer yn derbyn ysgoloriaeth £1,000 i gyflawni prosiect a’r cyfle i fynychu gweithdy.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.nesta.org.uk/project/alternarratives/

 

Gwobr Traethawd Calibre – 15 Ionawr 2020

Cyflwynir Gwobr Traethawd Calibre gan yr Australian Book Review ac mae’n agored i unrhyw awdur traethodau sy’n ysgrifennu yn Saesneg. I gyflwyno, anfonwch draethawd rhwng 2,000 a 5,000 o eiriau ar unrhyw bwnc. Croesawir unrhyw fath o draethawd – personol  neu wleidyddol, llenyddol neu ddyfaliadol, traddodiadol neu arbrofol. Bydd yr enillydd yn derbyn $5,000 a’r nesaf i’r brig yn derbyn $2,500. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn y cylchgrawn fis Mai 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.australianbookreview.com.au/prizes-programs/calibre-prize

 

Lucy Cavendish College Fiction Prize – 17 Ionawr 2020

Mae’r wobr yn agored i ferched 21 oed sy’n byw yn y DU neu Iwerddon ac nad ydynt wedi cyhoeddi nofel. Gall y gwaith fod ar unrhyw bwnc. Derbynnir nofelau i oedolion ifanc neu blant os mai cynnwys llenyddol sydd iddynt yn bennaf; mae llyfrau lluniau wedi’u heithrio. I gystadlu, cyflwynwch 40-50 tudalen gyntaf eich nofel a chrynodeb o’r gweddill (3-5 tudalen). Bydd yr enillydd yn derbyn £1,500 a bydd pob ymgeisydd ar y rhestr fer yn derbyn ymgynghoriad un-i-un gydag asiant yn Peters Fraser Dunlop.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.lucy-cav.cam.ac.uk/fictionprize/

 

Cyflwyniadau Influx Press – 19 Ionawr 2020

Mae Influx Press yn chwilio am gynigion ffeithiol. Byddwn yn agored ar gyfer cyflwyniadau digymell gan fenywod ac awduron anneuaidd am bythefnos rhwng 5 a 19 Ionawr 2020.

Maent yn chwilio am lyfrau ffeithiol di-guro sy’n archwilio bywyd a diwylliant cyfoes yn y DU neu’r tu hwnt. Byddwch mor greadigol â gallwch gyda’r syniad o lyfrau ffeithiol. Fe anogir gwaith sy’n plygu genre, ac sy’n aflonyddu ac yn arloesi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.influxpress.com/submissions

 

Gŵyl Hay Europa28: beth mae Ewrop yn ei feddwl i chi? – 1 Chwefror 2020

Mae Gŵyl Hay Europa28 yn brosiect byd-eang Gŵyl y Gelli sy’n ymchwilio i ddyfodol Ewrop gan ddathlu rhai o feddylwyr mwyaf ysbrydoledig y Cyfandir. Mae 28 o awduron benywaidd o 28 gwlad Ewropeaidd wedi eu comisiynnu i rhannu eu gweledigaethau ar gyfer traethodau a darlithoedd y dyfodol, a byddwn yn rhannu hynny â chi drwy gydol 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  https://www.hayfestival.com/europa28/competition

 

Gwobr Ysgrifennu am Fywyd Spread the Word – 3 Chwefror 2020, 11.00 am

Mae Gwobr Ysgrifennu am Fywyd Spread the Word yn agored i awduron sy’n byw yn y DU, sydd dros 18 ac sydd heb gyhoeddi gwaith neu sydd ag asiant llenyddol. Mae’r Wobr yn diffinio Ysgrifennu am Fywyd fel gwaith ysgrifenedig sy’n ffeithiol ond “â’r bwriad o fod yn wir”, ac sy’n adlewyrchu ar siwrne bywyd neu brofiadau personol. Bydd yr enillydd yn derbyn £1,000, mentor ysgrifennu, cwrs Arvon (yn ddibynol ar argaeledd), aelodaeth dwy flynedd i’r Royal Society of Literature, a chyfarfod datblygu gydag asiant a golygydd. Bydd dau awdur sy’n derbyn cymeradwyaeth uchel yn derbyn £500 yr un, dau sesiwn mentora a chyfarfod datblygu gydag asiant a/neu olygydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.spreadtheword.org.uk/projects/life-writing-prize/

 

Cystadleuaeth Stori Fer ‘Writers & Artists’ – 13 Chwefror 2020

Mae cystadleuaeth stori fer flynyddol ‘Writers & Artists ’yn rhoi cyfle i chi ennill lle ar un o gyrsiau ysgrifennu preswyl Arvon (gwerth £ 1000, yn digwydd yn Lloegr) a chael eich stori wedi’i chyhoeddi ar www.writersandartists.co.uk. I gystadlu, cyflwynwch stori fer i oedolion heb fod dros 2,000 o eiriau a gyda thema o’ch dewis chi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.writersandartists.co.uk/competitions

 

 

Literature Wales