Dewislen
English
Cysylltu

Cyhoeddi cyflwynydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019

Cyhoeddwyd Gwe 24 Mai 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Seren Jones

Y darlledwr Seren Jones fydd yn cyflwyno Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn eleni. Cynhelir y seremoni yn Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar nos Iau 20 Mehefin. Mae’r tocynnau ar werth yma.

Mae Seren Jones yn newyddiadurwr gyda’r BBC ac yn gweithio fel gohebydd a chynhyrchydd ar bodlediad newyddion cyntaf y BBC, Beyond Today ar gyfer Radio Four. Ddechreuodd Seren ei gyrfa newyddiadurol yn 2016 gyda BBC Cymru ac ers hynny mae wedi cyfrannu at raglenni ar BBC Radio Cymru, bu’n ohebydd o faes yr Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 ac yn fwy diweddar fe gyflwynodd rhaglen ddogfen yn hel achau a threftadaeth yn “Zimbabwe, Taid a Fi.”

Dywedodd Seren, “Dwi’n edrych ymlaen yn arw at gyflwyno Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn eleni. Mae’n fraint bod yn rhan o’r digwyddiad arwyddocaol yma sy’n dathlu talent, creadigrwydd a diwylliant llenyddol Cymru. Ymunwch a fi am noson i’w chofio.”

Ddechrau mis Mai eleni, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru’r Rhestr Fer, sy’n cynnwys trawsdoriad o egin awduron a rhai o awduron mwyaf blaenllaw Cymru. Mae’r Rhestr Fer lawn i’w gweld yma, ac mae modd pleidleisio am eich hoff gyfrol yng ngwobr Barn y Bobl Golwg360 a’r Wales Arts Review People’s Choice Award.

 

Am ragor o wybodaeth am y Beirniaid, y Seremoni Wobrwyo a’r Rhestr Fer, ewch i https://www.llenyddiaethcymru.org/

Wales Book of the Year